kiểm tra 1 tiết HH 8 chương I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiểm tra 1 tiết HH 8 chương I, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 1 tiết
Môn :hình học 8
I/ Trắc nghiệm(5 đ)
Câu 1(1 đ):Đánh dấu (x) vào ô trống thích hợp.
Câu
Nội dung
Đ
S

1.
Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600

2.
Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB,BC,CD,DA.

3.
Tứ giác có 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông

4.
Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau là hình vuông

Câu 2(2 đ)khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
a) Hai đường chéo của một hình thoi bằng 6cm và 8cm.Cạnh của hình thoi bằng:
A.1 cm ; B.5cm; C.cm; D.3cm
b)Một hình vuông có cạnh bằng 1 cm.Đường chéo của hình vuông đó bằng:
A. cm; B.2cm; C.cm; D.3cm
Câu 3(1 đ) a)Tứ giác nào trong các tứ giác sau đây không phải là hình thoi? Hãy khoanh tròn.

b)Điền vào chỗ trống(……) để được 1 khẳng định đúng(1 đ)
Đường chéo hình vuông có các tính chất:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II/Tự Luận (5 đ)
Bài 1(2 đ)Cho hình vẽ:

Bài 2(3đ) Cho tam giác ABC, D là điểm nằm giữa B và C.Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC,chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại E và F.
a) Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?
b)Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình thoi.
c)Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác AEDF là hình chữ nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.