Kiem tra 1 tiet – DS 7 chuong I – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Kiem tra 1 tiet – DS 7 chuong I, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nhơn Phúc Năm học: 2009 – 2010
Họ và tên:………………………………..Lớp …………………
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Đại số 7 – Chương I

I-TRẮC NGHIỆM. ( 5 điểm )
Câu 1: Trong các câu sau câu nào đúng ? Câu nào sai?
A. Mọi số tự nhiên đếu là số hữu tỉ.
B. Tập hợp số hữu tỉ Q là tập hợp con của tập hợp số vô tỉ I.
C. Số 0 là số hữu tỉ âm.
D. .
Câu 2: khi x bằng:
A. B. C. D. Một kết quả khác.
Câu 3: Nếu với mọi giá trị của a thuộc R thì a phải có điều kiện nào ?
A. a >0 B. a ≥ 0 C. a 0 B. a =0 C. a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.