Kiem tra 1 tiet Daii 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiem tra 1 tiet Daii 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề bài
A. Trắc nghiệm khách quan: (4.0 điểm)
I. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất: (2.0 điểm)
Câu 1: Nếu a ( c và b ( c thì:
A. a vuông góc b B. a song song b
C. a cắt b C. a trùng b
Câu 2: Nếu a // c và b // c thì:
A. a vuông góc b B. a song song b
C. a cắt b C. a trùng b
Câu 3: Cho góc AOB bằng 900 . Trong góc AOB vẽ các tia OC, OD sao cho góc AOB bằng goc BOD bằng 600. Tính số đo của góc BOC.
A. 600 B. 300
C. 1200 D. 450
Câu 4: Cho hình chữ nhật ABCD. Có nhận xét gì về hai đường trung trực của các đoạn thẳng AD, BC
A. song song nhau B. trùng nhau
C. vuông góc D. cắt nhau
II. Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau: (1.0 điểm)
Câu 5: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc …………………..
Câu 6: Đường thẳng ………………………. với một đoạn thẳng tại ……………………. của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
Câu 7: Cho trước một điểm A và một đường thẳng d. ……………………… đường thẳng d’ đi qua A và vuông góc với d.
III. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit; (1.0 điểm)

Nội dung
Đúng
Sai

Câu 8
Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

Câu 9
Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Câu 10
Nếu qua điểm M nằn ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

Câu 11
Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.

B. Trắc nghiệm tự luận: (6.0 điểm)
Bài 1: (2.0 điểm) Định lí: Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là một góc vuông
Vẽ hình
Ghi giả thiết – kết luận dưới dạng kí hiệu
Bài 2: (4.0 điểm) Cho hình vẽ:
a A
2 40o
O

b 550

B
a) Ghi giả thiết – kết luận dưới dạng kí hiệu
b) Biết góc A bằng 400, góc B bằng 550. Tính số đo góc AOB (nêu rõ vì sao tính được như vậy)

Hỏi và đáp