Kiểm tra 1 tiết Đại số 9, chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra 1 tiết Đại số 9, chương II, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường: Kiểm tra: 1 tiết (tập trung)
Lớp: 9…. Môn: Đại số 9
Tên: ……………………….. Ngày:
Chữ ký GT
Chữ ký GK
Điểm
Lời phê của giáo viên.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Đề 01:

I/ Trắc nghiệm: (5đ)
Câu 1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất:
A. y = x2 – 3x + 1 B.y = C. y = –3x + 1 D. y =
Câu 2: Cho hàm số bậc nhất y = ax –5. Tìm hệ số a biết khi x = 4; y = 3
A. 2 B. C. -2 D.
Câu 3: Biết x = –1 thì hàm số y = -3x + b có giá trị là 4, xác định hệ số b
A. –1 B. 11 C. 7 D. 1

Câu 4: Hàm số y = (1 – )x – 1 là hàm số đồng biến đúng hay sai?
A. Đúng B. Sai

Câu 5: Điều kiện của m để hàm số y = (m + 1)x – 7 là hàm số bậc nhất là?
A. m >–1 B. C. m = –1 D.

Câu 6: Tìm k để hàm số y = (2 – k)x + 3 là hàm số nghịch biến
A. B. k 2 D.

Câu 7: Xác định giá trị của a biết đường thẳng y = (a + 2)x – 9 song song với đường thẳng
y = –5x + 7
A. a = – 7 B. a = – 3 C. a = 7 D. a = 3

Câu 8: Điều kiện của m để hai đường thẳng y = (2m + 1)x – 1 và y = (m – 4)x + 5 cắt nhau là?
A. m = – 5 B. m = – 1 C. D.

Câu 9: Hệ số góc của đường thẳng y = ( + 1) x – 3 là
A. B. 1 C. +1 D. –3

Câu 10: Cho hai đường thẳng (d): y = ax + b (a0) và (d’): y = a’x + b’ (a’0). Tìm câu đúng trong các câu sau?
A. (d) cắt (d’) khi a = a’ B. (d) song song với (d’) khi a a’
C. (d) trùng (d’) khi a a’; b = b’ D. (d) cắt (d’) tại 1 điểm trên trục tung khi a a’; b = b’

II. Tự luận: (5đ)
Bài 1: (0,5đ) Cho hàm số y = (3m – 2)x + 5. Tìm m để hàm số đồng biến trên R?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: (2đ)
Cho hai hàm số y = –2x + 5 và y = x + 2
a/ Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số trên?
b/ Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng trên tìm tọa độ của điểm M?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: (1đ)
Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = –2x + 3 và đi qua điểm A(2; – 3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: (1,5đ)
a/ Vẽ đồ thị hàm số y = 3x + 6
b/ Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 6 và trục Ox (làm tròn đến phút).
c/ Tính diện tích tam giác OAB với A, B là giao điểm của đồ thị với hai trục tọa độ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp