kiểm tra 1 tiết Đại số 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về kiểm tra 1 tiết Đại số 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 1 tiết
Môn Đại số 7
Trắc nghiệm: (3đ)
Câu 1: Cách viết nào sau đây là đúng:
A. |-0,4| = -0,4 B. |-0,4| = 0,4 C.|0,4| = -0,4 D. |0,4| = -0,4
Câu 2:|x| = 3,1 thì x bằng:
A. 3,1 B. -3,1 C. ±3,1 D.Kết quả khác
Câu 3: Kết quả của phép tính 195 . 1910 bằng:
A. 1915 B. 195 C. 215 D. 410
Câu 4: bằng:
A.27 B.40,5 C. 162 D.9
Câu 5: Từ đẳng thức a.d = b.c (a,b,c,d 0). Ta có thể suy ra:
A. B. C. D.
Câu 6: Cho x = 6, 4567239. Giá trị của khi làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần nghìn là:
A. 6,456 B.6,475 C.6,457 D. 6,45
Tự luận:(7đ)
Bài 1: (2đ)Thực hiện phép tính:
a); b) (-8,25 . 12,5) . 0,4
Bài 2: (2đ) Tìm x biết:
a) ; b)
Bài 3: (2đ) Trong đợt trồng cây do nhà trường phát động. Ba lớp 71,72,73 đã trồng được 160 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được biết rằng số cây trồng được của ba lớp theo tỉ lệ 2,3,5.
Bài 4: (1đ) Không dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh 2570 và 2300

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.