KIỂM TRA 1 TIẾT CII ĐẠI 9 RẤT HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIỂM TRA 1 TIẾT CII ĐẠI 9 RẤT HAY, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CII
MÔN: ĐẠI SỐ 9 . ĐỀ 1

II/ TỰ LUẬN :
Bài 1: (2,0điểm) Viết phương trình đường thẳng y = ax + b thỏa mãn một trong các điều kiện sau
a/ Song song với đường thẳng y = x + 4 và đi qua điểm A(- 2; 3).
b/ đường thẳng đó đi qua N(-1;3) và M(4 ; 5).
Bài 2. (7,0điểm) Cho các đường thẳng : y = – x – 2 (d1) và y = 3x + 6 (d2)
1/ Vẽ (d1) , (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
2/ Gọi giao điểm của các đường thẳng (d1) và (d2) với trục Oy theo thứ tự là B và C, gọi giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) là M. Tìm tọa độ điểm M, B, C.
a) Tính góc tạo bởi đường thẳng (d2) và trục hoành( làm tròn đến phút)
b) Tính chu vi và diện tích tam giác MBC.(đơn vi trên trục tọa độ Oxy là cm)
c) Tìm tọa độ điểm A trên (d1) sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 12.
Bài 3: (1,0 điểm ) Cho hàm số bậc nhất y = ( m – 2)x + 2 (d).
a/ Tìm điều kiện của m để hàm số luôn nghịch biến trên R.
b/ Chứng minh rằng đ/ thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của m.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CII
MÔN: ĐẠI SỐ 9 . ĐỀ 2

II/ TỰ LUẬN :
Bài 1: (2,0điểm) Viết phương trình đường thẳng y = ax + b thỏa mãn một trong các điều kiện sau
a/ Song song với đường thẳng y = 2x – 3 và đi qua điểm A(2; 4).
b/ đường thẳng đó đi qua M(-1; 3) và N(5 ; 4).
Bài 2: (7,0điểm) Cho các đường thẳng : (d1) y = ( x + 3 và (d2) y = – 2x + 3
1/ Vẽ (d1) , (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
2/ Gọi giao điểm của các đường thẳng (d1) và (d2) với trục Ox theo thứ tự là A và B, gọi giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) là N. Tìm tọa độ điểm N, B, A.
a) Tính góc tạo bởi đường thẳng (d1) và trục hoành( làm tròn đến phút)
b) Tính chu vi và diện tích tam giác NAB. (đơn vi trên trục tọa độ Oxy là cm)
c) Tìm tọa độ điểm C trên (d1) sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 3.
Bài 3(1đ)
Cho ba đường thẳng: y = x – 1(d1) , y = – x + 3 (d2) và y = mx – 2 – m (d3). Tìm các giá trị của m để ba đường thẳng đồng quy tại một điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.