kiểm tra 1 tiết chương IV đại số 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra 1 tiết chương IV đại số 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 1 tiết – Khối 9
Môn: Toán (Chương IV – Đại Số)
Thời gian: 45 phút

ĐIỂM:
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN:

ĐỀ A:
I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn:
A. – x2 + 2x – 7 = 0 B. 7x – = 0
C. 0x2 – x – 6 = 0 D. x = 0,3
Câu 2: Điền các số: “-2; 7; 0; 3” vào bảng sau để được kết quả đúng nhất:

x
– 2
– 1
0
1
2

y = f(x) = 2×2 + x – 3

– 3

Câu 3: Hãy nối các cột lại với nhau để được kết quả đúng nhất:

Phương trình
Hệ số: a; b; c
Biệt thức hoặc
Kết quả

I. 3×2 – 5x + 2 = 0
1. 9 ; 6 ; 1
A. = 22 -(-7)(-3)
I –

II. 9×2 + 6x + 1 = 0
2. -7 ; 4 ; -3
B. = (-1)2 – 1.1
II –

III. x2 – 2x + 1 = 0
3. 3 ; – 5 ; 2
C. = 32 – 9.1
III –

IV. -7×2 + 4x – 3 = 0
4. 1 ; -2 ; 1
D. = (-5)2 – 4.3.2
IV –

Câu 4: Cho phương trình: (m – 1)x2 + 2mx – 2008 = 0 là phương trình bậc hai một ẩn nếu:
A. m 1 B. m -1 C. m 0 D. Một đáp án khác.
Câu 5: Cho phương trình: 10×2 – 4x – 2008 = 0. Số nghiệm của phương trình là:
A. Vô nghiệm B. Một nghiệm C. Hai nghiệm D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 6: Điền chữ Đ (Đúng) hoặc S (Sai) vào ô trống:
Cho phương trình: ax2 + bx + c = 0 (a 0)
A. Nếu a và c trái dấu thì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.
B. Nếu a – b + c = 0 thì pt có hai nghiệm phân biệt:
x1 = – 1 ; x2 =
Câu 7: Cho phương trình: x2 – 5x – 7 = 0. Có hai nghiệm x1; x2. Vậy x1 + x2 bằng:
A. 5 B. -5 C. 7 D. -7.
Câu 8: Cho phương trình: 3×2 + 7x + 4 = 0. Có một nghiệm là -1. Vậy nghiệm còn lại là:
A. B. C. D.

II. Phần tự luận: (5 điểm)
Bài 1: Giải các phương trình sau: (2,75 điểm)
a. 2×2 – 5x + 3 = 0 b. 2007×2 – 4x + 2008 = 0
Bài 2: Cho phương trình: x2 – 2(m + 3)x + m2 + 3 = 0
a. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm x = 2? (1 điểm)
b. Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt? Hai nghiệm đó cùng dấu hay trái dấu? Vì sao? (1,25 điểm)
BÀI LÀM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp