kiem tra 1 tiet chuong 3 hinh 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về kiem tra 1 tiet chuong 3 hinh 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1
TRẮC NGHIỆM( 4 điểm )
Bài 1: Chọn đáp án đúng
Tam giác ABC có AB= 3 cm, AC = 5 cm, BC = 7cm. ta có
A . B . C . D .
2. Trong các bộ 3 số sau , bộ 3 số nào không thể là 3 cạnh của một tam giác ?
A . 4cm , 7 cm , 10 cm B . 6cm ; 8 cm ; 6 cm .
C . 5cm ; 4 cm ; 2 cm D . 7cm ; 3 cm ; 2cm.
3. Tam giác ABC có thì
A . AB>AC>BC B . AC>AB>BC
C . BC>AC>AB D . BC>AB>AC
4. Tam giác ABC, đường trung tuyến AM, G là trọng tâm. Đáp án nào sau đây là sai:
A. B. C. D.
Bài 2: Đánh dấu x vào ô thích hợp
Câu
Đúng
Sai

a) Trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất.

b) Trong tam giác giao điểm ba đường phân giác cách đều ba cạnh của tam giác đó.

c) Trong một tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời cũng là đường trung tuyến ứng với cạnh này.

d) Trực tâm là giao điểm của ba đường trung trực.

TỰ LUẬN( 6 Điểm)
Bài 1: (1 đ)Phát biểu tính chất chất ba đường phân giác của tam giác
Bài 2:(2 đ) Cho tam giác DEF có DE AC>BC B . AC>AB>BC
C . BC>AC>AB D . BC>AB>AC
4. Tam giác ABC, đường trung tuyến AM, G là trọng tâm. Đáp án nào sau đây là sai:
A. B. C. D.
Bài 2: Đánh dấu x vào ô thích hợp
Câu
Đúng
Sai

a) Trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh bé nhất.

b) Trong tam giác giao điểm ba đường trung trực cách đều ba cạnh của tam giác đó.

c) Trong một tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đồng thời cũng là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy.

d) Trực tâm là giao điểm của ba đường cao.

TỰ LUẬN( 6 Điểm)
Bài 1: (1 đ)Phát biểu tính chất chất ba đường trung trực của tam giác
Bài 2:(2 đ) Cho tam giác MNP có MN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.