KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐẠI 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐẠI 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

Bài 1: Làm tính nhân:
a) 2x. (x2 – 7x -3) b) ( -2×3 + y2 -7xy). 4xy2
g) ( 25×2 + 10xy + 4y2). ( ( 5x – 2y) h) ( 5×3 – x2 + 2x – 3). ( 4×2 – x + 2)
Bài 2 : Tìm x biết
a b,

Bài 3 :Thực hiện phép tính:
a) ( 2x + 3y )2 b) ( 5x – y)2 c)
d) e) (2x + y2)2 f) ( 3×2 – 2y)2 ;

Bài 4 :Tính nhanh:
a) 20042 – 16; b) 8922 + 892 . 216 + 1082
c) 10,2 . 9,8 – 9,8 . 0,2 + 10,22 –10,2 . 0,2 d) 362 + 262 – 52 . 36

Bai 5 : Tìm x biết
1/ x( x-2 ) + x – 2 = 0 2/ 5x( x-3 ) – x+3 = 0
3/ 3x( x -5 ) – ( x -1 )( 2 +3x ) =30 4/ (x+2)(x+3) – (x-2)(x+5) = 0

Bài 6 :
Chứng minh rằng: (x – y)2 – (x + y)2 = – 4xy
Chứng minh: (7n – 2)2 – (2n – 7)2 luôn luôn chia hết cho 9,với mọi n là giá trị nguyên
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: Q = – x2 + 6x +1.
Chứng minh rằng nếu (a2 + b2)(x2 + y2) = (ax + by)2 thì ay – bx = 0

Hỏi và đáp