KIEM TRA 1 TIET CHUNG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về KIEM TRA 1 TIET CHUNG 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HOÁ
TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – TUẦN 10 – NĂM HỌC 2009-2010
MôN: TOÁN ( ĐẠI SỐ) – LỚP 8
Thời gian 45`phút ( kể cả thời gian giao đề )

Họ và tên học sinh: …………..………………………………………………Lớp: 8/ …..

Điểm
Nhận xét của thầy cô giáo

ĐỀ RA VÀ BÀI LÀM
Câu 1(2đ). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a.2x(y -3) + 4(3 –y)
b. x2 – y2 -5x – 5y

c. 3×2 – 6xy + 3y2 -12z2
d. 3×2 – 7x -10

Câu 2(2đ): Tìm x biết a. 5x(x – 2000) – x + 2000 = 0
b. (x -2)2 –(x -2)(x +2) = 0
Câu 3(2đ): Xác định giá trị của a để đa thức 10×2 – 7x + a chia hết cho đa thức
2x – 3. (Có đặt phép chia đa thức cho đa thức).
Câu 4(2đ): Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:
với x = -2 và y =
Câu 5(2đ): Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức 3n3 +10n2 -5 chia hết cho giá trị của biểu thức 3n + 1.

Hỏi và đáp