kiem tr hinh hoc 6 chuong 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiem tr hinh hoc 6 chuong 1, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 10/11/2013
Ngày giảng: 15/11/2013 Tiết 14 KIỂM TRA CHƯƠNG 1

I. Mục tiêu
+ Kiến thức: – Kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức hình học về đường thẳng, tia, đoạn thẳng.
+ Kỹ năng: – Kiểm tra kỹ năng vẽ hình, lập luận và trình bày bài giải toán hình học.
+ Thái độ: – Tính kỷ luật, nghiêm túc trong kiểm tra.
– Phát hiện Các chỗ sai sót của học sinh trong làm bài tập để tìm cách khắc phục
– Đánh giá chất lượng đại trà và chất lượng nâng cao của học sinh
II. Chuẩn bị
+ Học sinh : Ôn tập kiến thức chương I đã học
+ Giáo viên : Ra đề – đáp án – in đề cho học sinh
III Ma trận đề
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng
cao
Tổng
(Chủ đề)

TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng.
Số câu
2(1,2)
1 (5a)
1 (3)
1 (5b)
1 (4)
1 (5c)

2(5d, 7)
9

Số điểm
1
0,5
0,5
1
0,5
0,75

1,75
6

Độ dài – Cộng hai đoạn thẳng.
Số câu

1 (6a)

1 (6b)

1 (6c)

3

Số điểm

0,5

1

1,5

3

Trung điểm đoạn thẳng.
Số câu

1 (6d)
1

Số điểm

1
1

Tổng
(Cấp độ)
Số câu
4
3
3
3
13

Số điểm
2
2,5
2,75
2,75
10

Tỉ lệ
20%
25%
27,5%
27,5%
100%

IV.Đề ra:
Câu 1 (3.0 điểm) :
a) Vẽ đường thẳng xy. Trên xy lấy ba điểm A,B.C theo thứ tự đó.
b) Kể tên các tia có trên hình vẽ (Các tia trùng nhau chỉ kể một lần)
c) Hai tia Ay và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao?
d) Kể tên hai tia đối nhau gốc B.
Câu 2 (4.0 điểm):
a) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3.5cm, OB = 7cm.
b) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không?
c) So sánh OA và AB.
d) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Câu 3: ( 1 điểm)
Hãy vẽ sơ đồ trồng cây trong trường hợp sau: Có 10 cây trồng thành 5 hàng , mỗi hàng 4 cây.
Câu 4 (1điểm): Vẽ liền 1 nét 4 đoạn thẳng đi qua 9 điểm:

ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1

0.5 đ

b) Trên hình gồm có 6 tia : Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy
đ

c) Ay và By không phải là hai tia trùng nhau vì không chung gốc.
0.75 đ

d) Hai tia đối nhau gốc B là Bx và By
0.75 đ

Câu 2

0.5đ

b) Do điểm A và B nằm trên tia Ox mà OA < OB ( 3.5 < 7)
Suy ra điểm A nằm giữa hai điểm O và B (1)
1.0đ

c) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B, nên ta có OA + AB = OB
Suy ra : AB = OB – OA = 7 – 3.5 = 3.5(cm)
Vậy : OA = AB ( = 3.5cm) (2)

1.5 đ

d) Từ (1) và (2) ta có điểm A nằm giữa hai điểm O và B và cách đều hai điểm O và B nên điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB

1.0 đ

Câu 3: 10 cây trồng 5 hàng, mỗi hàng 4 cây (1đ).

Câu 4: 1đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.