KIEM TR HINH HKI 2009-2010 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KIEM TR HINH HKI 2009-2010, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS LA NGÀ BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
Lớp: 7A … Hình học 7
Họ và tên HS: …………………… ( Không kể thời gian phát đề)
Điểm

Lời phê của giáo viên:

A/ LÝ THUYẾT: ( 2 Điểm )
Thế nào là góc đối đỉnh: ( 1 điểm )
Cho hình vẽ: Hãy viết tên các cặp góc đối đỉnh ( 1 điểm )

B/ BÀI TẬP: ( 8 điểm )
Bài 1: Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:
+ Vẽ góc xOy bằng 600. Lấy A nằm trong góc xOy, qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với Ox tại B, qua B vẽ đường thẳng d vuông góc với Oy tại C. ( 2,5 điểm )
Bài 2: Tìm số đo x của góc D trong hình vẽ sau ( 2,5 điểm )

Bài 3: Tìm số đo của góc nhọn AOB trong hình vẽ, biết Ax // By ( 3 điểm )

BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.