Kiểm tr đại số chương 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tr đại số chương 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Thạch Kim
Họ và tên: Kiểm tra 1 tiết
Lớp 8 Môn: Đại số (Đề 1)

Điểm

Lời nhận xét của GV

Đề ra
I. Trắc nghiệm (3đ):
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tập nghiệm của Phương trình x2 + x – 2 là:
A. S = B. S = C. D. S =
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x 0 và x 2 B. x 0 hoặc x 1
C. x 0 và x 1 D. Với mọi x R
Câu 3: Hai phương trình nào là tương đương:
A. y – 1 = 0 và B. 2x – 1 = 0 và x2 – 1 – x(x – 2) = 0
C. 3x = 6 và = 0 D. y = 5 và (y – 5)(y + 6) = 0
Câu 4: Tổng hai số bằng 15, số lớn gấp 1,5 lần số bé. Số lớn là :
A. 6 B. 9 C. 12 D. Một số khác
II. Giải các bài tập sau:
Câu 4 (4,5đ) : Giải các phương trình sau :
a) b)
Câu 5 (2,5đ):
Một Ô tô đi từ A đến B với vận tốc trung bình 60 km/h và đi từ B về A với vận tốc trung bình 55 km/h. Thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 24 phút.
Tính quảng đường AB ?

Trường THCS Thạch Kim
Họ và tên: Kiểm tra 1 tiết
Lớp 8 Môn: Đại số (Đề 2)

Điểm

Lời nhận xét của GV

Đề ra :
I. Trắc nghiệm (3đ):
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tập nghiệm của Phương trình x2 – 3x + 2 là:
A. S = B. S = C. D. S =
Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình là:
A. y 0 và y 2 B. y 0 và y -2
C. y 0 hoặc x – 2 D. Với mọi y R
Câu 3: Hai phương trình nào là tương đương:
A. x + 1 = 0 và C. y = 1 và y2 – 1 – y(y – 1) = 0
B. 2y = 6 và = 0 D. x = 4 và (x – 4)(x + 2) = 0
Câu 4: Tổng hai số bằng 20, số lớn gấp 1,5 lần số bé. Số bé là :
A. 6 B. 8 C. 12 D. Những khác
II. Giải các bài tập sau:
Câu 5(4,5đ): Giải các phương trình
a) b)
Câu 6 (2,5đ):
Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h và đi từ B về A với vận tốc trung bình 30 km/h. Tổng thời gian đi và về là 9 giờ 20 phút. Tính quảng đường AB

Trường THCS Thạch Kim
Họ và tên: Kiểm tra 1 tiết
Lớp 8 Môn: Đại số (Đề 1)

Điểm

Lời nhận xét của GV

Đề ra
I. Trắc nghiệm (3đ):
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tập nghiệm của Phương trình x2 + x – 2 là:
A. S = B. S = C. D. S =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.