kiem tr chuong 2 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về kiem tr chuong 2 hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

— KIỂM TRA
Môn: Hình học
Thời gian: 45’
Họ và tên HS: ………………………………………………. Lớp: …………………….

Điểm
Nhận xét của giáo viên

PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
( Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng )
Câu 1: Nếu một tam giác cân có 1 góc bằng 600 thì tam giác đó là:
A. Tam giác vuông cân B. Tam giác vuông
C. Tam giác tù D. Tam giác đều
Câu 2: Nếu 2 cạnh của tam giác vuông lần lượt là 3cm và 4cm. Khi đó độ dài cạnh huyền của tam giác đó là:
A. 7cm B. C. 5cm D. 12cm
Câu 3: Cho và AB=4cm, BC=6cm, DF=5cm. Khi đó chu vi tam giác ABC bằng:
A. 15cm2 B. 120cm C. 15cm D. 7,5cm
Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Trong tam giác vuông 2 góc nhọn phụ nhau
B. Mỗi góc ngoài của tam giác bằng một góc trong không kề với nó
C. Có 4 trường hợp bằng nhau của 2 tam giác thường
D. Có 3 trường hợp bằng nhau của 2 tam giác vuông
Câu 5: Cho biết và AC=3cm. Khi đó ta có:
A. IK=3cm B. HK=3cm C. HI=3cm D. KI=3cm
Câu 6: Nếu độ dài 3 cạnh của 1 tam giác lần lượt là 3cm, 4cm, 5cm thì tam giác đó là:
A. Tam giác vuông cân B. Tam giác vuông
C. Tam giác đều D. Tam giác cân
PHẦN TỰ LUẬN (7đ)
Cho ∆ ABC cân tại A, kẻ BD ( AC, CE ( AB ( D thuộc AC , E thuộc AB ) . Gọi O là giao điểm của BD và CE. Chứng minh :
a) BD = CE
b) ∆ OEB = ∆ ODC
c) AO là tia phân giác của góc BAC
d) Cho biết: BE=3cm, BC=5cm. Tính BD?
BÀI LÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.