kiem tr 1 tiet (t15)so hoc 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tr 1 tiet (t15)so hoc 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 18 Kiểm tra một tiết

I. mục tiêu:
– Kiểm tra khả năn lĩnh hội các kiếm thức của HS trong chương.
– Rèn luyện khả năng tư duy.
– Rèn luyện khả năng tính toán, chính xác, hợp lý.
– Biết trình bày rõ ràng, mạch lạc.
II. Chuẩn bị:
– HS: Ôn lại các địng nghĩa, t/chất, qui tắc đã học, xem lại các bài đã làm, đã chữa.
– Bài kiểm tra phô tô cho từng HS.
III. NÔI DUNG KIÊM TRA:
1).Ma trận
Nội dung
Câu
Các mức độ
Điểm

Nhân biết
Hiểu
Vận dụng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tập hợp – Tập hợp con
2
 
 
x
 
 
 
2

5

x
2

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
1

x

2

Thứ tự thực hiện phép tính
3

x
2

4

x
2

2) Đề ra
Câu 1 : a) Viết công thức tổng quát nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số.
b) Aùp dụng tính : 32.3 = ; 55 : 52=
Câu 2 : a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 9 bằng 2 cách
b) Tính số phần tử của tập hợp B = (19; 20; 21; . . . ; 75(.
Câu 3 : Thực hiện các phép tính (tính nhanh nếu có thể )
a) 4. 5 – 3. 2
b) 28. 76 + 13. 28 + 11. 28
c) 1024: (17. 2+ 15. 2)
d) 168 : ( 46 – [12+ 5.( 32 : 8) ](
Câu 4 : Tìm số tự nhiên x biết :
a) 53 + ( 124 – x) = 87
b) (9x + 2). 3 = 60
c) 232
d) 23 . x + 28 = 43 + 62
Câu 5 : Bạn Minh đánh số trang một quyển sách dày 107 trang. Hỏi Minh phải dùng tất cả bao nhiêu
chữ số ? Giải thích ?
3) Đáp án
Câu 1: a) + a. a= a
+ a: a= a ( a( 0; m ( n )
b) 32.3 = 32+1 = 33 ; 55 : 52= 55 – 2 53
Câu 2: a) A = 2;3;4;5;6;7;8;9 ; A = { x (N 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.