kiem tr 1 tiet chuong I co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiem tr 1 tiet chuong I co ma tran, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:12 /10/2011
Ngày dạy: 18/10/2011
Tiết 19

KIỂM TRA

I .Mục tiêu :
1.Kiến thức- Học sinh được kiểm tra các kiến thức cơ bản của chương I
2.kĩ năng – Học sinh được giáo dục và rèn luyện tính nghiêm túc trong kiểm tra thi cử .
3. Thá độ: Nghiêm túc làm bài.
II. Chuẩn bị:
A. Ma trận nhận thức
TT
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Số
tiết
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
Điểm 10

Chương V. Hệ thức lượng trong tam giác vuông (19 tiết)

12
§1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
4
31
2,5
78
3

13
§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
4
31
3
93
4

14
§4. Những hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
§5. dụng thực tế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời
5
38
2
76
3

Kiểm tra chương V
13
100

247
10

B.Ma trận đề kiểm tra một tiết
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi
Tổng điểm

1
2
3
4

§1. Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Cau1a
1
Câu1b
2

2

§2. Tỉ số lượng giác ca góc nhọn.

Câu 2
2
Câu 3
2

5

§4. Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
§5. dụng thực tế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời

Câu 4

3

3

Số câu
Số điểm

2

4
3

6

5

10

C. Đề:

Bài 1:( 3điểm) Tìm x và y trong mỗi hình sau (Kết quả lầm tròn đến chữ số thập phân thứ 3)

Bài 2:(2điểm ) Cho tam giác ABC vuông tại A -Vẽ hình và thiết lập các hệ thức tính tỉ số lượng giác của góc B. Từ đó suy ra các hệ thức tính tỉ số lượng giác của góc C.
Bài 3: (2điểm )Dựng góc nhọn biết tg =
Bài 4: (3điểm ) Giải tam giác vuông ABC , biết , AB = 5, BC = 7
(Kết quả về góc làm tròn đến phút, về cạnh làm tròn đến số thập phân thứ 3)
II. Đáp án và biểu điểm :

Câu
Nội dung
Điểm

Câu 1
x 2 = 9 .25

1

1
1

Câu 2
– Sin B = ;cosB = ;tg B = ;cotg B =
– Do và là 2 góc phụ nhau
-Nên : sinC = cos B = ;cos C = sinB = ;tg C = cotg B = ; cotg C =tg B =

1

1

Câu 3
Dựng ABC với ; AB = 5cm; AC = 4cm
Khi đó là góc nhọn cần dựng vì

1

Vẽ hình 1

Câu 4

Ta có SinC = =
=>

1

1

1

III- Tiến trinh
Phát đề
Coi học sinh làm bài
Thu bài.
Hướng dẫn về nhà
– đọc trức chương II đường tròn

Hỏi và đáp