Kiem ta chuong II so 6 45 phut – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiem ta chuong II so 6 45 phut, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 45 phút
Số học 6
Không sử dụng máy tính làm bài
Họ và tên…………………………………….Lớp 6….Điểm………………………………..

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Bài 1. Điền từ vào …. trong các câu sau
a). Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên …
b). Tập hợp các số tự nhiên khác 0 là tập hợp số nguyên …..
c). Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng với nhau và đặt dấu …. đằng trước.
d). Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a …… hơn số nguyên b

Bài 2. Điền dấu x vào trống thích hợp
Câu
Đúng
Sai

1. Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên âm

2. Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương

3. Tích của hai số nguyên âm là số nguyên âm

4. Tích của hai số nguyên dương là số nguyên duơng

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống
a
3
-5
6

b
4
-9
-8
-3

a-b

14

II. Tự luận. (7 điểm)

Bài 4 (2điểm). Thực hiện phép tính
a). 27-8((5-16)
b). /- 15/-234:233

Bài 5 (2điểm).. Tìm x biết
a). -6x=18
b). 2x-(-3)=7

Bài 6 (2điểm)..
a). Tìm các ước của -8
b). Tìm các bội lớn hơn -33 nhỏ hơn 22 của -11

Bài 7 (1điểm).. Tính tổng các số nguyên x thoả mãn
a). -12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.