KIỂM RA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIỂM RA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I .
MÔN : ĐẠI SỐ 7 – NĂM HỌC : 2013 – 2014 .

CHỦ ĐỀ

NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

VẬN DỤNG THẤP
VẬN DỤNG CAO

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1.Các phép toán : cộng, trừ , nhân, chia , lũy thừa, giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ.

Hiểu được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia một số hữu tỉ để rút gọn biểu thức.

Số câu 1
Số điểm 1 Tỉ lệ 10 %

1
1

1
1 điểm=10%

2. Lũy thừa của một số hữu tỉ.
Thực hiện thành thạo các phép toán về lũy thừa của một số hữu tỉ.
Hiểu được định nghĩa và các công thức về lũy thừa của một số hữu tỉ

Vận dụng định nghĩa và các công thức về lũy thừa để sao sánh hai lũy thừa.

Số câu 3
Số điểm 2,5 Tỉ lệ 25 %
1
0,5

1
1

1
1
3
2,5 điểm=25%

3. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

Vận dụng định nghĩa GTTĐ của số hữu tỉ vào bài toán tìm x.

Số câu 1
Số điểm 1 Tỉ lệ 10 %

1
1

1
1 điểm=10%

4. Tỉ lệ thức.Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Dùng tỉ lệ thức để tìm x.Biết sử dụng các tính chất về tỉ lệ thức.

Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau vào bài toán thực tiễn.

Số câu 3
Số điểm 4,5 Tỉ lệ 45 %
1
0,5
1
1

1
3

3
4,5điểm=45%

5. Số thập phân hữu hạn.Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Nhận biết được một phân số tối giản viết được dưới dạng số TPVHTH hay không.

Số câu 2
Số điểm 4 Tỉ lệ 40 %
1
0,5

1
0,5điểm=5%

6.Làm tròn số.Các tập hợp số.
Biết cách làm tròn số

Số câu 2
Số điểm 4 Tỉ lệ 40 %
1
0,5

1
0,5điểm=5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
4
2
20%
1
1
10%

3
3
30%

1
3
30%

1
1
10 %
7
10 điểm

TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I .MÔN : ĐẠI SỐ 7
NĂM HỌC : 2013 – 2014 .
Lớp……………….
Điểm
Lời phê của giáo viên

Họ và tên…………………..
………………………………..

I.TRẮC NGHIỆM: ( 2 điểm)
CÂU 1: Làm tròn số 12,7362 đến hàng phần trăm ta được:
A. 12,73 B. 12,74 C. 12,736 D. 12,737
CÂU 2: Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn thuần hoàn?
A. B. C. D.
CÂU 3: Từ đẳng thức: x.4 = y.5 ta suy ra được tỉ lệ thức nào?
A. B. C. D.
CÂU 4: Cho biết: 166 = ( 82 )x. Vậy, x bằng:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 8
II.TỰ LUẬN: ( 8 điểm )
CÂU 5 : ( 2 điểm ) Thực hiện phép tính sau :
a)
b)
CÂU 6 : ( 2 điểm ) Tìm x biết :
a)
b)
CÂU 7 : ( 3 điểm ) Tìm số đo mỗi góc của tam giác ABC biết các góc A, B,C tỉ lệ với 3,4,5.
CÂU 8 : ( 1 điểm ) So sánh : và
— HẾT—
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I
MÔN : ĐẠI SỐ 7.NĂM HỌC 2013 – 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.