KIỂM TRA TOÁN 1 TIẾT HOC KI I-ĐỀ 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIỂM TRA TOÁN 1 TIẾT HOC KI I-ĐỀ 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT TP BẾN TRE ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP
Trường TH-THCS Lê Hồng Phong Năm học: 2016 – 2017
Môn: Toán
Mã đề thi (((
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ):
HD chấm: Mỗi câu đúng chấm 1đ
Câu 1. B. 2
Câu 2. C.279
Câu 3. A. 6
Câu 4. D. , có chu vi là 130
II. TỰ LUẬN (6đ):

Câu
Hướng dẫn giải
Hướng dẫn chấm

1 (2đ)

Thế y =5 vào biểu thức K

Tính và thu gọn biểu thức K

Cho K =2555

Thế biểu thức K vừa thu gọn

-Nếu thế đúng vào đúng vị trí x cho 0,25đ

-Nếu tính và thu gọn đúng biểu thức cho 0,5đ

-Nếu đặt K=2555 đúng cho 0,25đ
-Nếu đặt đúng biểu thức vừa thu gọn cho 0,25đ

-Tìm y đúng cho 0,75

2 (2đ)

Áp dụng qui tắc nhân đơn thức với đa thức
Rút gọn

Thế x =4, y =5

-Nếu nhân đúng cho 1đ

-Đặt đúng vị trí của x,y cho 0,25đ
-Tìm đúng P cho 0,75

3 (2đ)

-Vẽ hình vuông và ghi tên các điểm

-Viết công thức tính diện tích hình vuông: cạnh x cạnh

Thế x =2, y =5

-Vẽ đúng hình vuông và ghi tên các điểm cho 0,25đ

-Nếu viết đúng cho 0,25đ
-Học sinh nhân đúng cho 1đ

-Học sinh thế đúng x, y cho 0,25đ
-Học sinh tính đúng diện tích cho 0,25đ

Hỏi và đáp