Kiểm tra chương II – Đại 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra chương II – Đại 8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra tiết37
Môn đại số lớp 8
Thời gian làm bài 45 phút
Đề 01
A. Lý thuyết (2 điểm): Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức?
Áp dụng tính chất giải thích:

B. Bài tập (8 điểm):
Bài 1(3 điểm): Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:

Bài 2(4 điểm): Cho biểu thức:
A =
a) Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
b) Rút gọn biểu thức A.
c) Tìm giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.
Bài 3(1 điểm): Cho biểu thức:
B =
a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m và n, B luôn luôn nhận giá trị dương
b) Tìm giá trị của các biến để B đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.

Đề kiểm tra tiết37
Môn đại số lớp 8
Thời gian làm bài 45 phút
Đề 02
A. Lý thuyết (2 điểm): Nêu các bước rút gọn phân thức?
Áp dụng rút gọn phân thức sau:

B. Bài tập (8 điểm):
Bài 1(3 điểm): Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:

Bài 2(4 điểm): Cho biểu thức:
C =
a) Tìm điều kiện của x để C có nghĩa.
b) Rút gọn biểu thức C.
c) Tính giá trị của biểu thức C khi x = 1.
Bài 3(1 điểm): Cho biểu thức:
D =
Với những giá trị nào của x thì biểu thức bằng 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.