KIỂM TRA CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIỂM TRA CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

( Tuần 32 – Tiết 66 Ngày soạn : 07/04/2016
Ngày kt : 14/04/2016
KIỂM TRA CHƯƠNG IV

A.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
– Nắm được mối liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, giữa thứ tự và phép nhân
– Hiểu thế nào là tập nghiệm của bất phương trình.
– Nắm vững hai qui tắc biến đổi bất phương trình
– Nắm các bước giải bất phương trình
– Hiểu thế nào là bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
2.Kĩ năng:
– Biết dùng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân để biến đổi bất p trình rồi tìm nghiệm
– Biết chứng minh một bất đẳng thức dựa vo hai quy tắc biến đổi BPT
– Giải được BPT bậc nhất một ẩn và biểu diễn được nghiệm trên trục số
– Giải được phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
-Vận dụng cao: tìm được GTLN của một biểu thức
3.Thái độ:
-Nghiêm túc, cẩn thận.
B.CHUẨN BỊ:
1. GV : Đề kiểm tra
2. HS : Ôn tập kiến thức, đồ dùng học tập.
C. MA TRẬN ĐỀ

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Thấp
Cao

1/ Bất đẳng thức
Nhận biết, so sánh các biểu thức

-Chứng minh được bất đảng thức

Số câu
Điểm
Tỉ lệ %
2

30%

1

10%
3

40%

2/ Giải các bất phương trình và biết biểu diễn tập nghiệm

Quy tắc chuyển vế, nhân với một số để giải các bpt
Vận dụng các phép tính giải các bpt

Số câu
Điểm
Tỉ lệ %

1

10%
2

30%

3

40%

3/Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

– Giải được phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Số câu
Điểm
Tỉ lệ %

1

20%

1

20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2

30%
1

10%
3

50%
1

10%
7
10đ
100%

TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Họ và tên: ………………………….. MÔN: ĐẠI SỐ 8
Lớp: …………… Thời gian: 45 phút

Điểm

Lời phê của thầy (cô) giáo

ĐỀ BÀI :

Bài 1(3 điểm)
So sánh a và b nếu
Cho . Chứng minh
Bài 2 (4 điểm ) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Bài 3 (2 điểm ) Giải phương trình :
Bài 4 (1 điểm ) Cho a,b,c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng

BÀI LÀM

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

Bài
Câu
Đáp án
Biểu điểm

Bài 1

Ta có

0,75đ

0,75đ

Ta có :

0,75đ

0,75đ

Bài 2
a

Biểu diễn đúng tập nghiệm bất phương trình trên trục số

0,5đ

0,25đ
0,25đ

b
b. (x – 3)(x + 3) < (x + 2)2 + 3

Biểu diễn đúng tập nghiệm bất phương trình trên trục số

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ

c

Biểu diễn đúng tập nghiệm bất phương trình trên trục số

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 3

(*)
TH1: thì nên phương trình (*) trở thành:

Hỏi và đáp