Kiểm tra chương 2(T/nghiem)-Đs 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra chương 2(T/nghiem)-Đs 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………… Lớp: 9…..
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Đại số 9

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái trước đáp án đúng:
Câu 1. Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất?
A. y = -x3 + B. y = (+1)x -3 C. y = 2×2 – 3 D. y = 3
Câu 2. Với giá trị nào của m thì hàm số y= (m – 3)x+ 5 (m≠0) đồng biến:
A. m > 3 B. C. D.
Câu 3. Trong các hàm số bậc nhất sau, hàm số nào là hàm nghịch biến:
A. B. C. D.
Câu 4. Hệ số góc của đường thẳng: là:
A. 4 B. – 4x C. 9 D. – 4
Câu 5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng (d1): và (d2): là:
A. Cắt nhau trên trục tung. B. Cắt nhau trên trục hoành.
C. song song D. trùng nhau.
Câu 6. Đường thẳng y = x – 2 song song với đường thẳng nào sau đây:
A. y = x – 2 B. y = x + 2 C. y = – x D. y = – x + 2
II. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 7:
a) Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ xOy đồ thị các hàm số sau:
(d): y = 2x + 3 ; (d’): y = x – 2
b) Cho biết hệ số góc của 2 đường thẳng trên?
Câu 8:
Xác định hàm số bậc nhất trong trường hợp sau:
a = 2 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A (1; 3)
Câu 9:
Cho hai hàm số bậc nhất y = (k + 1)x + 3 ( k -1) và y = 3x + 2
a) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng song song?
b) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng cắt nhau?
c) Hai đường thẳng nói trên có thể trùng nhau được không? Vì sao?
Bài làm:

III. Đáp án biểu điểm:
* Trắc nghiệm: (Mỗi câu đúng 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
A
C
D
A
B

* Tự luận:
Câu
Đáp án
Điểm

7
a. Hàm số: y = 2x + 3
TXĐ: R
Cho x = 0; y = 3 A (0; 3) thuộc trục tung
Cho y = 0; x = -3/2B(-3/2 ; 0) thuộc trục hoành
Kẻ đường thẳng đi qua A, B ta được đồ thị hàm số y = 2x + 3

0, 5

* Hàm số: y = x – 2
TXĐ: R
Cho x = 0; y = -2 C(0 ; -2) thuộc trục tung
Cho y = 0; x = 2D(2 ; 0) thuộc trục hoành
Kẻ đường thẳng đi qua C, D ta được đồ thị hàm số y = x – 2
0, 5

1,0

b. – Hệ số góc của đường thẳng y = 2x + 3 là a = 2
– Hệ số góc của đường thẳng y = x -2 là a = 1
0,5
0,5

8
Vì đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;3) nên tọa độ của điểm A thỏa mãn phương trình:
3 = 2.1 + b b = 1. Vậy hàm số đã cho có dạng: y = 2x + 1
0,5

0,5

9
a. Để hai hàm số trên là 2 đường thẳng song song
k = 2
Vậy với k = 2 thì đồ thị của hai hàm

Hỏi và đáp