Kiểm tra 45pch3 + đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra 45pch3 + đáp án, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC

Họ tên: ……………………. Lớp: ……

KT 45p CHƯƠNG 3 (TL) – ĐỀ 2
MÔN: TOÁN 8(ĐẠI SỐ)
Thời gian: 45 phút

Bài 1: (2 điểm) Tìm điều kiện xác định của phương trình sau:
Bài 2 : (4 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 2x – 4 = 0 b) 7 + 2x = 32 – 3x
c) (x + 2)(3x – 12) = 0 d)
Bài 3: (3 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc về người ấy đi với vận tốc trung bình 30km/h, biết rằng thời gian cả đi lẫn về hết 3giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
Bài 4: (1 điểm) Giải phương trình sau:

Bài làm

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

C.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài
Đáp án
Điểm

1
ĐKXĐ : x 0 ; x -1
2

2
a) 2x – 4 = 0
Vậy tập nghiệm của phương trình là:
b) 7 + 2x = 32 – 3x
Vậy tập nghiệm của phương trình là:
c) hoặc
1)
2)
Vậy tập nghiệm của phương trình là:
d) (1)
ĐKXĐ :

hoặc
(Loại) hoặc (TMĐK)
Vậy tập nghiệm của phương trình là:
0,75
0,25

0,75
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

3
Gọi quãng đường AB dài x (km) ; đk: x >0
Thời gian đi từ A đến B là (giờ) Thời gian lúc về là (giờ )
Đổi 3giờ 30 phút = giờ
Theo bài toán ta có phương trình :

( x = 60
Vậy quảng đường AB dài 60 km
0,25
0,25

0,25

0,25

0,5
0,5
0,5

0,5

4

0,25

0,25

0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.