Kiểm tra 1 tiết – tiết 20 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra 1 tiết – tiết 20, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở GD&ĐT Bình Phước
Trường PTDT NT Điểu Ong
—————–
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Số học 6

Bài 1: ( 2 đ)Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 13 và bé hơn 20 :
Chỉ ra 2 cách viết tập hợp A?
Tập hợp B=14;16;18. Tập hợp B là tập hợp gì của tập hợp A, kí hiệu như thế nào ?
Bài 2: (1 đ ) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa
a) 85 . 23 b) 98 : 32
Bài 3: (2đ) Tính giá trị của biểu thức:
a) A = 4. 52 – 28: 26 b) B = 1449 –
Bài 4: (4 đ) Tìm x biết :
x + 37= 50 c) 5 . ( x- 3) =15
d) 3( 2.x – 6 ) + 36 = 22 .32
Bài 5: (1đ) Một phép chia có tổng của số bị chia và số chia bằng 17. Biết rằng thương bằng 4 và số dư bằng 2. Tìm số bị chia và số chia.

Sở GD&ĐT Bình Phước
Trường PTDT NT Điểu Ong
—————–
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Số học 6

Bài 1: ( 2 đ)Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 13 và bé hơn 20 :
Chỉ ra 2 cách viết tập hợp A?
Tập hợp B=14;16;18. Tập hợp B là tập hợp gì của tập hợp A, kí hiệu như thế nào ?
Bài 2: (1 đ ) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa
a) 85 . 23 b) 98 : 32
Bài 3: (2đ) Tính giá trị của biểu thức:
a) A = 4. 52 – 28: 26 b) B = 1449 –
Bài 4: (4 đ) Tìm x biết :
x + 37= 50 c) 5 . ( x- 3) =15
d) 3( 2.x – 6 ) + 36 = 22 .32
Bài 5: (1đ) Một phép chia có tổng của số bị chia và số chia bằng 17. Biết rằng thương bằng 4 và số dư bằng 2. Tìm số bị chia và số chia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.