Kiểm tra 1 tiết HK2+DA(TN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra 1 tiết HK2+DA(TN), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC

Họ tên: ……………………. Lớp: ……

KT 45p CHƯƠNG 3 (TN+TL) – ĐỀ 3
MÔN: TOÁN 8(ĐẠI SỐ)
Thời gian: 45 phút

A/Trắc nghiệm:(3đ)
1/ Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn:
A. 2×2 – 3 = 0 B. x + 5 = 0 C. 0x – 10 = 0 D. x2 + 2x – 3 = 0
2/ Phương trình 3x – 4 = 9 + 2x tương đương với phương trình:
A. x = 13 B. 5x = 5 C. x = 5 D. 5x = 13
3/ Tập nghiệm của phương trình (2x – 6)(x + 7) = 0 là:
A. S = 3 ; –7 B. S = –3 ; 7 C. S = 3 ; 7 D. S = –3 ; –7
4/ Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm:
A. x2 – 2x + 2 = 0 B. x2 – 2x + 1 = 0 C. x2 – 2x = 0 D. 2x – 10 = 2x – 10
5/Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình: (x + 2)2 = 3x + 4 :
A. –2 B. 0 C. 1 D. 2
6/ Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x 2 B. x –2 C. x 2 D. x R
B/Tự luận:(7đ)
1/Giải các phương trình sau: (3đ) a) 7 + 2x = 22 – 3x b) c)
2/ Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:(3đ) Một người đi xe đạp từ A đến B, với vận tốc trung bình 15km/h. Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc trung bình 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45phút. Tính quãng đường AB ?
3) Giải phương trình:

BÀI LÀM

ĐÁP ÁN CHẤM
(Tiết 55)
A. TRẮC NGHIỆM : (3 đ) Mỗi câu 0.5 điểm

Câu
1
2
3
4
5
6

Chọn
B
A
A
A
B
C

B. TỰ LUẬN : (7đ)
Câu
Nội dung
Điểm

1
a) Biến đổi đúng,giải dúng kết quả x = 3
b) Biến đổi đúng,giải dúng kết quả x =
c) ĐKXĐ: x
Biến đổi đúng,đáp số dúng x =

1
1
0,5
0.5

2
-Gọi x(km) là quãng đường AB. Điều kiện x>0
Biểu diễn được thời gian đi, thời gian về

Lập được phương trình:
Giải được phương trình x = 45
Trả lời; Quãng đường AB là 45km

0.5
0,5

0,5

1
0,5

3

Biến đổi đúng :

Sau đó chuyển vế,đặt nhân tử chung,đưa về PT tích,kết quả là x=2017

1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.