Kì II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Kì II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 30. Ngày soạn:8/4/ 06
Tiết: 55. Ngày dạy: 15/4/ 06

tính chất tia phân giác của một góc

A. Mục tiêu:
– Học sinh hiểu và nắm vững tính chất đặc trưng tia phân gíc của một góc.
– biết cách vẽ tia phân gíc của một góc bằng thước 2 lề như một ứng dụng của 2 định lí (bài tập 31)
– Biết vận dụng hai định lí trên để giải bài tập.
B. Chuẩn bị:
– Tam giác bằng giấy, thước 2 lề, com pa.
C. Các hoạt động dạy học:
I. Tổ chức lớp: (1`)
II. Kiểm tra bài cũ: (4`)
– Học sinh 1: vẽ tia phân giác của một góc.
– Học sinh 2: kiểm tra vở ghi, vở bài tập.
III. Tiến trình bài giảng:

Hoạt động của thày, trò
Ghi bảng

– Cho học sinh thực hàh như trong SGK.
– Giáo viên gấp giấy làm mẫu cho học sinh.
– Học sinh thực hành theo.
– Yêu cầu học sinh làm ?1: so sánh khoảng cách từ M đến Ox và Oy.
– Hai khoảng cách này bằng nhau.

– Giáo viên: kết luận ở ?1 là định lí, hãy phát biểu định lí.
?2 Hãy phát biểu GT, KL cho định lí (
dựa vào hình 29)
? Chứng min định lí trên.
– Học sinh chứng min vào nháp, 1 em làm trên bảng.
AOM BOM
có OM là cạnh huyền chung, (OM là pg)
AOM = BOM (ch-gn)
AM = BM

– Yêu cầu học sinh phát biểu định lí.
– học sinh: điểm nằm trong góc và cách đều 2 cạnh thì nó thuộc tia phân giác của góc đó.

?3 Dựa vào hình 30 hãy viết GT, KL.
? Nêu cách chứng minh.
– Học sinh:
Vẽ OM, ta chứng minh OM là pg

AOM = BOM

cạnh huyền – cạnh góc vuông
– Giáo viên yêu cầu 1 học sinh lên bảng CM.
– Cả lớp CM vào vở.
1. Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác.
a) Thực hành.

?1

b) Định lí 1: (định lí thuận)

?2
GT
OM là phân giác
MA Ox, MB Oy

KL
MA = MB

Chứng minh: SGK
2. Định lí đảo
* Định lí 2:

?3
GT
MA Ox, MB Oy,
MA = MB

KL
M thộc pg

Chứng minh: SGK

* Nhận xét: (SGK).

IV. Củng cố: (6`)
– Phát biểu nhận xét qua định lí 1, định lí 2
– Yêu cầu học sinh làm bài tập 31: CM 2 tác giả bằng nhau theo trường hợp g.c.g từ đó OM là pg.
V. Hướng dẫn học ở nhà:(4`)
– Học kĩ bài.
– Làm bài tập 32
HD
– M là giao của 2 phân giác góc B, góc C (góc ngoài)
– Vẽ từ vuông góc tia AB, AC, BC.
M thuộc tia phân giác góc BAC

Tuần: 30. Ngày soạn:11/4/ 06
Tiết: 56. Ngày dạy: 18/4/ 06
luyện tập

A. Mục tiêu:
– Củng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.