KHOA-SH6CUCHOT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về KHOA-SH6CUCHOT, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Vĩnh Tân
Lớp 6A
Họ và tên :…………………………..

KIỂM TRA CHƯƠNG I
SỐ HỌC 6
ĐIỂM

A/ Phần trắc nghiệm khách quan : ( 3 đ )
Em hãy khoanh tròn câu đúng nhất
Câu 1 : Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9
A. 1089 B. 2430 C. 1830 D. 1035
Câu 2 : Khi phân tích số 84 ra thừa số nguyên tố, kết quả :
A. 84 = 22 . 21 B. 84 = 4.3.7 C. 84 = 22 .3.7 D. 84 = 3.2 .14
Câu 3 : Số nguyên tố nhỏ nhất là :
A. 0 B.1 C. 2 D. 3
Câu 4 : Tập hợp tất cả các ước của 15 là:
A. B. C. D
Câu 5 : ƯCLN ( 7, 8, 1 ) là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6 : Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Các số nguyên tố đều là số lẻ B. Số 79 là số nguyên tố
C. Số 5 chỉ có 2 ước D. Số 57 là hợp số.
B/ TỰ LUẬN ( 7 điểm )
Câu 1 : Thực hiện phép tính (1đ)
a/ 34:32 + 23.22
b/ 68.17 + 32.17
Câu 2 : Tìm (2đ)
a/ ƯCLN ( 36,84 )
b/ BCNN ( 60, 180 )
Câu 3 : (2 điểm)
Dùng ba trong bốn chữ số 0, 1, 3, 8 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các số đó:
a/ Chia hết cho 9.
b/ Chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5.
Câu 4 : (2 điểm)
Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400 em. Tính số học sinh khối 6 của trường đó. Biết rằng nếu xếp hàng 30 em hay 45 em đều vừa đủ.

————— Hết —————

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
GV : TRƯƠNG CÔNG QUỐC KHOA – TỔ KHTN
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.