khao sat toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về khao sat toan 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN TOÁN 6 LẦN 1
Thời gian: 120 phút

Câu 1: Viết lien tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số A=12345…9899100
Cần tất cả bao nhiêu chữ số để viết số A
Tìm chữ số thứ 73 của số A
Tính tổng các chữ số của A
Câu 2:
Tính tổng B= 1.2+2.3+3.4+4.5+ … + 2010.2011
Thay các chữ thích hợp cho các chữ trong phép nhân sau:
Câu 3: Tìm các số tự nhiên n biết:
n+5 chia hết cho n – 1
2n+3 chia hết cho n+1
Câu 4: Xét các số gồm 7 chữ số phân biệt mà các chữ số của nó thuộc tập hợp
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7
Hỏi có ba chữ số a,b,c nào mà a+b=c không?
Hỏi có hai chữ số khác nhau a,b nào mà a chia hết cho b không?
Câu 5: Tìm các số nguyên tố p thỏa mãn
p+2 ; p+14 cũng là số nguyên tố
p2+4 ; p2 – 4 cũng là số nguyên tố
Câu 6: Cho a,b là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng hai số 8a+3b và 5a+2b cũng là hai số nguyên tố cùng nhau.
Câu 7: Tìm số nhỏ nhất có
9 ước số
12 ước số
15 ước số
Câu 8: Cho tổng S= 1 + 5 + 52 + 53 + … + 52011
Chứng tỏ rằng S chia hết cho 6, S chia hết cho 31
Tìm số tự nhiên n để 4S + 1 = 52n – 4
So sánh S với 20.52010
Câu 9: Tổng các chữ số của 31000 là a, tổng các chữ số của a là b, tổng các chữ số của b là c. Tìm c?
Câu 10: Tìm số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng số đó chia hết cho tích các chữ số của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.