Khảo sát toán 6 tháng 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Khảo sát toán 6 tháng 10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT BÌNH XUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 10 NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG THCS TAM HỢP MÔN TOÁN 6
( Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề)
TRẮC NGHIỆM : (2 ĐIỂM)
Chọn các chữ cái A, B , C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 4
Câu 1) Cho tập hợp M = Cách viết nào sau đây là đúng?
AB. C. DM
Câu 2) Kết quả phép tính 57. 18 – 57. 13 là:
56 B. 57 C. 58 D. 5
Câu 3) Khẳng định nào sau đây là đúng?
Số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho 3
Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là 0
Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là số 123
Nếu xnhưng x N* thì x = 0
Câu 4)Trong hình vẽ bên , câu nào sau đây là sai ?
MN và MK là hai tia trùng nhau nhau
MK và NK là hai tia trùng nhau M N K
NM và NK là hà hai tia đối nhau
KM và KN là hai tia trùng nhau
TỰ LUẬN ( 8 ĐIỂM )
Câu 5) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
3.24 + 3.33 b) 37.146 + 46.2 – 46.37 c) 50 –
Câu 6) Tìm x, biết :
60 – (x – 2) = 51 b) 5x – 42 = 83 c) 8.6 + 72 : (x – 3)2 = 50
Câu 7) Tìm số , biết số đó chia hết cho tất cả các số 2;3;5;9
Câu 8) Xét xem A có chia hết cho 2 không? Có chia hết 5 không?
Biết A = 2.3.4.5.6 + 18
Câu 9) Cho ba điểm A, B , C không thẳng hàng.
Hãy vẽ tất cả các đường thẳng lần lượt đi qua 2 trong 3 điểm trên
Dùng kí hiệu để viết Các điểm thuộc , không thuộc mỗi đường thẳng đó?

………………………………………….Hết ……………………………………..
( Thí sinh không được sử dụng tài liệu và máy tính cầm tay. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

PHÒNG GD&ĐT BÌNH XUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 10
TRƯỜNG THCS TAM HỢP MÔN TOÁN 6 – NĂM HỌC 2016-2017
TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5điểm
Câu
1
2
3
4

Đáp án
D
C
D
B

TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Câu

Nội dung bài giải
Điểm

5 (2đ)
a
3.24 + 3.33 = 3.16 +5. 27 = 48 +135= 183
0,75đ

b
37.146 + 46.2 – 46.37 = ( 37.146 – 46. 37) +46.2
= 37.(146 – 46)+46.2 = 37.100 +92 = 3792

0,75đ

c
50- 50 – 50 – ( 30 – 16)
= 50 – 14 = 36

0,5đ

6 (2 đ)
a
Tìm x, biết: 60 – (x – 2) = 51 x – 2 = 60- 51 x = 9+2x = 11
0,75đ

b
5x – 42 = 83 5x = 83 + 42 5x = 125 5x = 53 x = 3
0,75đ

c
8.6 + 72 : (x – 3)2 = 5048 + 72 : (x – 3)2 =50
72 : (x – 3)2 = 50 – 48( x – 3)2 = 72:2 ( x – 3)2 = 36
(x – 3)2 = 62 x – 3 = 6 x = 6 +3 x = 9

0,5đ

7 (1,5đ)

Số chia hết cho 2 và 5 nên b = 0
Số chia hết cho 3 và 9 khi (a + 8+4) 9 vì a9 nên a = 6
Vậy số cần tìm là số 6840

0,5đ
0,5đ
0,5đ

8 (1,0đ)

Xét tổng A = 2.3.4.5.6 + 18
– Ta thấy 2.3.4.5.6
và 18 nên A =( 2.3

Hỏi và đáp