Khảo sát tháng 5 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Khảo sát tháng 5, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề khảo sát Toán 9 (Thời gian: 90 phút)

Bài 1: Cho biểu thức:
Tìm các giá trị của x để P xác định và rút gọn P
Tính giá trị của P khi
Tìm các giá trị của x để P nhận giá trị âm
Bài 2: Cho phương trình: x2 – 2(m + 1)x + m2 – 6 (m là tham số) (1)
Giải phương trình (1) khi m = 1
Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị của m để biểu thức x12 + x22 đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 3: (Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình)
Quãng đường từ A đến B dài 120 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A để đến B. Ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 12 km/giờ nên đến B trước ô tô thứ hai 30 phút. Tính vận tốc mỗi xe.
Bài 4: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có các đường cao BD và CE . Đường thẳng DE cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại hai điểm M và N. Chứng minh:
a) Tứ giác BEDC nội tiếp.
b) DEA = ACB.
c) Gọi xy là tiếp tuyến tại A của (O). Chứng minh xy // MN.

Đề khảo sát Toán 9 (Thời gian: 90 phút)

Bài 1: Cho biểu thức:
Tìm các giá trị của x để P xác định và rút gọn P
Tính giá trị của P khi
Tìm các giá trị của x để P nhận giá trị âm
Bài 2: Cho phương trình: x2 – 2(m + 1)x + m2 – 6 (m là tham số) (1)
Giải phương trình (1) khi m = 1
Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị của m để biểu thức x12 + x22 đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 3: (Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hoặc phương trình)
Quãng đường từ A đến B dài 120 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A để đến B. Ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 12 km/giờ nên đến B trước ô tô thứ hai 30 phút. Tính vận tốc mỗi xe.
Bài 4: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có các đường cao BD và CE . Đường thẳng DE cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại hai điểm M và N. Chứng minh:
a) Tứ giác BEDC nội tiếp.
b) DEA = ACB.
c) Gọi xy là tiếp tuyến tại A của (O). Chứng minh xy // MN.

Hỏi và đáp