khao sat HSG8(V1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về khao sat HSG8(V1), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

h…tr….gv@gmail.com Ngày 10/8/2014
Đề kiểm tra KSCL chọn đội tuyển HSG L8 (V1)
(Thời gian: 120 phút)
Câu 1 : (4 điểm) Cho P=
a) Rút gọn P
b) Tìm giá trị a để P nhận giá trị nguyên.
Bài 2: (6điểm)
1) Tìm số nguyên tố n để 4n + 1 = a3 ( với a là số nguyên)
2) Giải các phương trình sau:
a, 2x(8x-1)2(4x-1)=9
b, x2-y2+2x-4y-10=0 với x,ynguyên dương.
Bài 3: (2điểm) Cho tam giác ABC, vuông tại A. Chiều cao AH ( H thuộc BC ). Gọi I và K lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AHB và tam giác AHC. Đường thẳng IK cắt AB, AC lần lượt tại E và F. CMR tam giác AEF cân.
Bài 4: (6điểm) Cho tam giác ABC, các điểm D, E, F tương ứng nằm trên các cạnh BC, CA, AB sao cho: .
Chứng minh rằng: .
Cho AB = 5, BC = 8, CA = 7. Tính độ dài đoạn BD.
Bài 5: (2điểm)
1) Cho các số dương a,b,c thoả mãn a + b + c = 1.
CMR:

2) Cho các số dương a,b,c thoả mãn a + b + c = 3.
CMR:
( Học sinh chọn 1 trong 2 câu ở bài 5 để làm)

— Hết —
Chú ý: Gv không giải thích gì thêm.

Hỏi và đáp