Khảo sát hsg toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Khảo sát hsg toán 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

phòng giáo dục vĩnh tường
đề Khảo sát hsg lần 3
môn : toán 6
( Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề )
A.Trắc nghiệm khách quan: (2 đ)
Câu 1: Cho tập hợp A= x x Z; – 8 < x ≤ 5
Hãy điền chữ ” Đ ” (đúng) và “S” (Sai) vào các khẳng định sau:
a/ 10 A c/ 2 A
b/ – 5 A d/ -8 A
e/ 0 A
Câu 2: Điền vào chỗ trống … Trong mỗi câu sau để được khẳng định đúng:
a/ Nếu a … thì – a > 0
b/ Nếu a < 0 thì a + | a| = …
c/ Nếu a > 0 thì a…| a|
d/ Nếu | a | = | b| thì a = …
Câu 3: Cho a là số nguyên dương, b là số nguyên âm. Hãy so sánh | a| và | b| Trong các trường hợp sau:
a/ a+b là số nguyên dương
b/ a+b là số nguyên âm
B/ Tự luận: ( 8 điểm)
Câu 4: a/ Tìm tất cả các số nguyên tố P để
P+6; P+8; P+12; P+14 đều là số nguyên tố
b/ Giả sử P1> P2 là hai số nguyên tố lẻ liên tiếp chứng minh rằng số
là hợp số
Câu 5: a/ Tìm các số nguyên x biết:
x+(x+1) + (x+2) +(x+3) + ….+ 19 +20 =20
Trong đó vế trái là tổng các số nguyên liên tiếp viết theo thứ tự tăng dần
b/ Tìm x biết:
| x- 1 | + x= 1
Câu 6: Cho 2006 số nguyên trong đó chỉ nhận giá trị bằng 1 hoặc -1
Chứng minh rằng: Trong 2006 số nguyên đó ta luôn chọn được một số sao cho Tổng các số được chọn ra bằng tổng các số còn lại.

Câu 7: Tìm các cặp số nguyên x, y thỏa mãn:
| x| + | y| = 7

—————————————-
CÁC TÀI LIỆU KHÁC VUI LÒNG VÀO WEBSITE: http://phantu2010.KHODETHI.ORG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.