khao sat giua KI toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về khao sat giua KI toan 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD-ĐT NHO QUAN
TRƯỜNG THCS văn phú
Đề khảo sát giữa học kì I
Môn : Toán 6
Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề

Đ ề bài
Bài 1: (2 điểm)
Thực hiện phép tính
a ) 22 . 5 + (149 – 72) b/ 24 . 67 + 24 . 33
c) 136. 8 – 36.23 d) 2 + 4 + 6 + ….. + 100
Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết:
a) 10 + 2x = 45 : 43
b) 5.(x + 35) = 515
c) chia hết cho 3 và 5
Bài 3:( 1,5 )
a) T ìm Ư(12)
b) Viết tập hợp A các bội nhỏ hơn 60 của 9
Viết tập hợp B các bội chung nhỏ hơn 60 của 9 và 12
4:(2,5 điểm)
a) Cho 3 điểm A; B; C không thẳng hàng .Vẽ đoạn thẳng AB, tia BC, đường thẳng AC.
b) Gọi M là một điểm của đoạn thẳng PQ, biết PQ = 10 cm v à QM = 6cm so sánh PM và QM.
Bài 5: ( 1điểm)
Chứng minh rằng n.( n + 13 ) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n

PHÒNG GD-ĐT NHO QUAN
TRƯỜNG THCS V ĂN PH Ú
HƯớNg dẫn chấm đề thi KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 8 TUẦN
NĂM HỌC: 2010-2011
MÔN: TOÁN 9
Thời gian làm bài : 90 phút

Bài
Đáp án
Điểm
Tổng điểm

1
120
240
800
2550
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5 đ
2 đ

2
a) 10 + 2x = 45 : 43 x =3
b) 5(x + 35) = 515 x = 68
c) chia hết cho 3 và 5 x = 5
1 đ
1 đ
1 đ
3 đ

3
a) Ư( 12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12
b) A = 0; 9; 18; 27; 36; 45; 54
c) B = 0 ; 36
0,5đ
0,5đ
0,5
1,5 đ

4
a) Vẽ đúng hình theo yêu cầu.
b) – Tính được PM .
– So sánh đúng.


0,5đ

2,5 đ

5
– Nếu n là số lẻ =>=> n .(n + 13) 2 (1)
– Nếu n là số chẵn =>=> n .(n + 12) 2 (1)
– Từ (1) và (2) =>(n + 3)(n + 12) 2, n ( N (đpcm)
0,25đ
0,25đ
0,5đ

Hỏi và đáp