Khảo sát đầu năm toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Khảo sát đầu năm toán 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PTDTBT THCS BẢN HON

ĐỀ KẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn: Toán 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian chép đề)

ĐỀ BÀI
(Đề bài gồm 4 câu)
Câu 1(1,0 điểm)
Tìm số nghịch đảo của các số sau:
-2 ; ;
Câu 2 (3,0 điểm) Tính
a) 2,15 + 136,02
b) 56,25 . 11,4
Câu 3 (3,0 điểm) Thực hiện phép tính
a) b)
Câu 4 ( 3,0 điểm): Cho 2 tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox sao cho: = 70 ; = 35
a) Tính ?
b) Tia Oz có là tia phân giác của không ? Vì sao?

_________HẾT_________
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu
Ý
Nội dung
Điểm

1

;

0,5 điểm
0,5 điểm

2
a
2,15 + 136,02 = 138,17
1,5 điểm

b
56,25 . 11,4 = 641,25
1,5 điểm

3
a

=
=
=

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

b

=
=
=

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

4

– Vẽ hình đúng

a) Vì tia Oz, Oy cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và (350< 700) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Ox, Oy
ta có:

= 70 – 35 = 35
Vậy = 35
b)Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy vì :
Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox, Oy

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.