Khảo sát chuyên đề Toán 11 lần 1 năm học 2017 – 2018 trường Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Khảo sát chất lượng Toán 11 xin tổng hợp lại bạn đọc về Khảo sát chuyên đề Toán 11 lần 1 năm học 2017 – 2018 trường Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi khảo sát chuyên đề Toán 11 lần 1 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc gồm 6 mã đề, mỗi mã đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, tất cả các mã đề đều có đáp án.

Trích dẫn đề thi:
+ Trong Những khẳng định sau đây, khẳng định nào sai?
A. Hàm số y = cotx nghịch biến trên khoảng (0; π/2)
B. Hàm số y = sinx là hàm tuần hoàn với chu kì 2π
C. Hàm số y = cos(x^3) là hàm số chẵn
D. Hàm số y = tanx đồng biến trên khoảng (0; π)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x – y + 1 = 0 và véctơ v = (2; -3). Phép tịnh tiến theo véctơ v biến d thành d’. Phương trình đường thẳng d’ là:
A. 2x – 3y + 1 = 0
B. 2x – y – 7 = 0
C. 2x – y + 6 = 0
D. 2x – y – 6 = 0
+ Để có được đồ thị hàm số y = cosx, ta thực hiện phép tịnh tiến đồ thị hàm số y = sinx:
A. Sang phải π đơn vị
B. Sang trái 2π đơn vị
C. Sang phải 2π đơn vị
D. Sang trái π đơn vị

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Hỏi và đáp