khao sat chat luong cuoi nam lop 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về khao sat chat luong cuoi nam lop 4, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường Tiểu học khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4
Phú Túc Năm học 2009 – 2010
Môn : Toán. Thời gian: 40 phút

Họ và tênLớp
1. Đặt tính rồi tính:
7215 + 14231 13019 x 2 24640 : 8
………………………
…………………… ………………………

…………………… ……………………… .

2.Tính giá trị biểu thức:
375 – 65 : 5 6 x ( 85 – 5)

……………………

……………………

3. 30 m 5cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 305 C. 3050
B. 3005 D. 30005

4. Một đàn vịt có 56 con, trong đó có số vịt ở trên bờ. Hỏi có bao nhiêu con vịt đang bơi dưới ao?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Cho hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ.
Diện tích của hình chữ nhật đó là:
8cm
A. 48cm2 B. 14cm2
6cm
C. 84 cm2 D. 48cm

Hướng dẫn chấm:
Câu1: 3 đ . Câu 2: 2 đ. Câu 3: 1 điểm. Câu 4: 3 đ. Câu 5:1 đ.

Trường Tiểu học khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4
Phú Túc Năm học 2009 – 2010
Môn : Tiếng Việt

Họ và tênLớp

I. Chính tả (4 điểm) – Thời gian 20 phút.
1. Nghe – viết (3 điểm): Bài” Mười năm cõng các bạn đi học ” (TV4-T1-Trang 16).
( Viết cả bài )

2. Bài tập: (1 điểm):
Điền vào chỗ trống: rong, dong hay giong ?
……. ruổi, ……. chơi, thong ………..
trống …….cờ mở, gánh hàng…………..

II. Luyện từ và câu (1 điểm) – 2 phút
Đặt 1 câu theo mẫu: “Ai thế nàođể nói về một học sinh giỏi.

III. Tập làm văn (5 điểm) – Thời gian 23 phút.
Hãy viết một đoạn văn( 6 – 8 câu) kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
Gợi ý:
Việc làm đó là việc gì ? Em đã làm khi nào ?
Kể lại cụ thể việc làm đó ?
ích lợi của việc làm đó là gì ?
Cảm tưởng của em sau khi làm việc đó ?
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.