KhanhHoa_ToanKoChuyen_TS10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về KhanhHoa_ToanKoChuyen_TS10, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN KHÁNH HÒA Năm học: 2012 – 2013
ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TOÁN KHÔNG CHUYÊN
Ngày thi: 21/6/2012
Thời gian làm bài: 120 phút
Bài 1: (2,5đ)
Cho biểu thức: A =
1) Tìm điều kiện của x để A có nghĩa. Rút gọn A.
2) Tìm các giá trị của x để A < 1.
Bài 2: (2đ)
1) Giải phương trình:
2) Giải hệ phương trình:
Bài 3: (2đ)
1) Xác định các giá trị của tham số m để phương trình x2 – 2(m – 3)x + 2m – 12 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn .
2) Cho hai số dương x, y sao cho x + y = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
P =
Bài 4 (3,5đ)
Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Từ một điểm M bất kỳ trên cạnh BC (M(B, C và MB ( MC) kẻ các đường thẳng song song với các cạnh bên của tam giác ABC cắt AB, AC lần lượt tại P và Q. Gọi D là điểm đối xứng với M qua đường thẳng PQ.
1) Chứng minh:
2) Chứng minh: (APD = (DQA
3) Chứng minh 4 điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.

_________HẾT __________

Giám thị không giải thích gì thêm.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Ngô Anh Tuấn
GV THCS Bùi Thị Xuân, Nha Trang, Khánh Hòa
Bài 2:
2)

Đặt X =; Y = , ta có hệ pt: (…(
Suy ra:
Bài 3:
1) (
2) Ta có:
(do x+ y = 1)
Vậy giá trị nhỏ nhất của P là: 6 khi: x = y =
Bài 4:

1) Ta có: DQ = QM (Do t/c đối xứng)
QM = QC (do (QMC cân tại Q)
Suy ra: (QCD cân tại Q =>
2) (APD = (DQA (ccc)
3) Ta có: (PBD cân tại P =>(APD = 2(DBP (góc ngòai tam giác)
(QDC cân tại Q => (AQD = 2(QCD (góc ngòai tam giác)
Mà: (APD = (AQD (do (APD = (DQA) nên: (DBP = (QCD =>tứ giác ABCD nội tiếp mà A, B, C thuộc (O) => D ((O)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.