Kết quả thi IOE Huyện Đông Hòa – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kết quả thi IOE Huyện Đông Hòa, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

UBND HUYỆN ĐÔNG HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD & ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
” Đông Hòa, ngày 03 tháng 3 năm 2014.”

KẾT QUẢ HỌC SINH KHỐI 3 THI IOE (TIẾNG ANH) CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014.

STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường Kết quả Xếp giải
1 1203393895 NGUYỄN VÂN NGỌC KHÁNH  1850 28 phút 47 giây 1 Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành Giỏi huyện Nhất
2 1200393577 Cao Thư Phú  1680 30 phút 1 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Xuân Đông Giỏi huyện Nhất
3 1201974169 Đặng Tuấn Khanh  1570 30 phút 1 Trường Tiểu học Số 1 Hoà Xuân Tây Giỏi huyện Nhì
4 1201083373 Lê Thị Hồng Phúc  1510 29 phút 28 giây 1 Trường Tiểu học số 1 Hòa Vinh Giỏi huyện Nhì
5 1201237918 Thạch Nguyễn Vũ Duy  1500 28 phút 55 giây 1 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Hiệp Trung Giỏi huyện Nhì
6 1203318441 Trần Phan Thanh Tùng  1460 26 phút 2 giây 1 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Hiệp Trung Giỏi huyện Ba
7 108081982 Nguyễn Thị Thái Din  1390 24 phút 47 giây 1 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Hiệp Trung Giỏi huyện Ba
8 88314884 nguyễn thanh lâm  1310 24 phút 17 giây 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Hiệp Bắc Giỏi huyện Ba
9 1201083875 Trần Bích Tuyền  1300 28 phút 39 giây 1 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Hiệp Trung Giỏi huyện Ba
10 1203297417 Nguyễn Huỳnh Ngọc Anh  1280 25 phút 57 giây 1 Trường Tiểu học Số 2 Hoà Xuân Tây Giỏi huyện Kh.khích
11 87714904 Bùi Thị NHật Thúy  1210 30 phút 1 Trường Tiểu học số 1 Hòa Vinh Giỏi huyện Kh.khích
12 115837388 Duong boi quynh  1100 26 phút 45 giây 1 Trường Tiểu học Số 3 Hòa Xuân Đông Giỏi huyện Kh.khích
13 1203400772 Lê Nhớ Hoài  1090 23 phút 14 giây 1 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Hiệp Trung Giỏi huyện Kh.khích
14 1201587972 Pham Thanh Dat  1070 30 phút 1 Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành Giỏi huyện Kh.khích
15 1202203277 HUYNH DINH NHAT CHUONG  990 30 phút 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Vinh Giỏi huyện Kh.khích
16 1200624112 Nguyễn Phạm Yến Nhi  980 22 phút 21 giây 1 Trường Tiểu học số 1 Hòa Hiệp Bắc Giỏi huyện Kh.khích
17 116540621 Nguyễn Trần Quang Minh  950 30 phút 1 Trường Tiểu học số 1 Hòa Vinh Giỏi huyện Kh.khích
18 116573612 lequochuy3b  950 30 phút 1 Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành Giỏi huyện Kh.khích
19 1202230082 Nguyễn Thị Thùy Nhi  940 26 phút 9 giây 1 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Hiệp Trung Giỏi huyện Kh.khích
20 1201074889 Trần Hoàng Nhã  940 30 phút 1 Trường Tiểu học Số 2 Hòa Hiệp Trung Giỏi huyện Kh.khích
21 1200568835 Nguyễn Hoàng Duy  930 30 phút 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Thành Giỏi huyện Kh.khích
22 1202106639 Nguyễn Hoàng Nhật Thủy  890 23 phút 17 giây 1 Trường Tiểu học Số 2 Hoà Xuân Tây Giỏi huyện Kh.khích
23 1201430496 Nguyễn Thiện Khoa  880 30 phút 1 Trường Tiểu học số 1 Hòa Thành Giỏi huyện Kh.khích
24 1201152427 phạm nguyên khương  850 30 phút 1 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Xuân Đông Giỏi huyện Kh.khích
25 1202859412 Lê Đỗ Huyền Ngân  830 29 phút 52 giây 1 Trường Tiểu học Số 1 Hoà Xuân Tây Giỏi huyện Kh.khích
26 1204352153 Lê Uyên Nhi  820 26 phút 36 giây 1 Trường Tiểu học số 1 Hòa Hiệp Bắc Giỏi huyện Kh.khích
27 1203287821 Phan Huyên Thảo  820 26 phút 54 giây 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Vinh Giỏi huyện Kh.khích
28 1201528637 Đỗ Nhất Huy  820 30 phút 1 Trường Tiểu học Số 1 Hoà Xuân Tây Giỏi huyện Kh.khích
29 116670052 Lê Ngọc Huyền Trân  800 24 phút 54 giây 1 Trường Tiểu học Số 3 Hòa Xuân Đông Giỏi huyện Kh.khích
30 1200832647 Nguyễn Lê Bảo Như  800 30 phút 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Hiệp Nam Giỏi huyện Kh.khích
31 1202170897 Nguyễn Xuân Bảo Ngọc  740 30 phút 1 Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Nam Giỏi huyện Kh.khích
32 1204363408 Nguyễn Hoàng Chương  730 30 phút 1 Trường Tiểu học Số 1 Hoà Xuân Tây Giỏi huyện Kh.khích
33 1204286192 Huỳnh Bích Ngọc  710 18 phút 52 giây 1 Trường Tiểu học số 1 Hòa Hiệp Bắc Giỏi huyện Kh.khích
34 115947210 Huỳnh Hiếu Ngân  700 30 phút 1 Trường Tiểu học Số 2 Hòa Tân Đông Giỏi huyện Kh.khích
35 1201515005 Phạm Lê Duy  690 30 phút 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Thành / /
36 1201356630 LÊ ĐỨC QUYỀN  670 30 phút 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Thành / /
37 1201416372 Phạm Thiều Ly Na  650 30 phút 1 Trường Tiểu học Số 2 Hòa Xuân Đông / /
38 1201530180 Nguyễn Thị Mỹ Cầm  620 30 phút 1 Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Nam / /
39 1203281074 Phan Xuân Nguyên  590 23 phút 14 giây 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Vinh / /
40 1203005266 tran quoc giang  590 30 phút 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Vinh / /
41 1202525738 Phan Thị Ánh Hồng  580 29 phút 59 giây 1 Trường Tiểu học Số 2 Hòa Xuân Đông / /
42 1202847961 PHAM THI NGOC HIEP  580 30 phút 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Thành / /
43 1202495168 TRẦN QUỒC LONG  550 24 phút 17 giây 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Hiệp Nam / /
44 1202841956 Phan Thị Hồng Hòa  550 30 phút 1 Trường Tiểu học Số 3 Hòa Hiệp Trung / /
45 1203418098 Nguyễn Thành Phước  510 30 phút 1 Trường Tiểu học số 2 Hòa Hiệp Nam / /
46 1202836926 Nguyễn Duy Mạnh  510 30 phút 1 Trường Tiểu học Số 1 Hòa Tân Đông / /
47 1204059503 Tôn Huỳnh Thanh Trúc  490 22 phút 48 giây 1 Trường Tiểu học Số 2 Hòa Hiệp T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.