Kết Quả Giải Toán 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các sĩ tử về Kết Quả Giải Toán 2011-2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
“DANH SÁCH ĐẠT GIẢI CÁ NHÂN LỚP 5, BẢNG A”
(Kèm theo Quyết định số 1852/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT ID Họ và tên Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Trường Điểm Giải
1 11067027 Nguyễn Thị Hải Yến Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Nguyên Xá 300 Vàng
2 10808432 Phạm Đình Tiến Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Xá 300 Vàng
3 5783810 Đinh Quỳnh Trang Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Phong Châu 300 Vàng
4 9368216 Vũ Duy Nguyên Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Trọng Quan 300 Vàng
5 8863483 Lê Diệu Linh Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Á 300 Vàng
6 11211141 Nguyễn Thành Trung Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Phong Châu 300 Vàng
7 5697874 Lê Anh Phương Hà Tĩnh Huyện Lộc Hà Trường Tiểu học Thạch Châu 300 Vàng
8 10922684 Bùi Thị Thùy Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Sơn 300 Vàng
9 10220952 Nguyễn Thanh Huyền Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Vinh 300 Vàng
10 9243736 Mai Thị Thu Hà Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Hồng Giang 300 Vàng
11 9678198 Nguyễn Công Hoàng Kiên Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Phú Lương 300 Vàng
12 11175889 Đoàn Thị Bích Ngọc Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Phú Châu 300 Vàng
13 5549261 Phạm Quang Huy Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Minh Tân 300 Vàng
14 9940950 Hà Minh Đức Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Nguyên Xá 300 Vàng
15 5905738 Nguyễn Thế Tài Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Tân 300 Vàng
16 10922694 Trần Thị Hương Giang Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Quang 300 Vàng
17 7706460 Phạm Hai Hà Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Phong 300 Vàng
18 8969559 Nguyễn Ngọc Huyền Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Thị trấn 300 Vàng
19 11172623 Vũ Thành Đạt Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Phú Lương 300 Vàng
20 9382398 Vũ Mạnh Hùng Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Xuân 300 Vàng
21 8614510 Phạm Công Khang Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Cường 300 Vàng
22 8214122 Lã Thị Hoa Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Sơn 300 Vàng
23 5710613 Lê Quang Hùng Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Hồng Việt 300 Vàng
24 6095325 Trần Thị Thùy Anh Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Sơn 300 Vàng
25 10351101 Nguyễn Thị Thùy Trang Hải Phòng Quận Ngô Quyền Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền 300 Vàng
26 10709026 Trần Đức Nguyên Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học An Châu 300 Vàng
27 5682714 Nguyễn Thị Thu Uyên Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Hồng Việt 300 Vàng
28 9031387 Phạm Linh Chi Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Hoàng 300 Vàng
29 10707478 Đặng Thanh Sơn Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Xuân 300 Vàng
30 9277436 Hoàng Văn Luân Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Phương 300 Vàng
31 11270337 Nguyễn Huy Hoàng Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Thăng Long 300 Vàng
32 11049709 Đặng Minh Tuân Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Hà 300 Vàng
33 8497053 Phan Thanh Triều Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Kinh 300 Vàng
34 8218790 Đinh Thế Thái Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Hợp Tiến 300 Vàng
35 9422996 Phạm Phương Thảo Hải Phòng Quận Ngô Quyền Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 300 Vàng
36 7939960 Lại Cao Minh Nguyễn Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Đông Vinh 300 Vàng
37 9939464 Nguyễn Thị Phương Thảo Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Nguyên Xá 300 Vàng
38 9741145 Vũ Trọng Trần Trí Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Trọng Quan 300 Vàng
39 9003031 Đặng Mạnh Cường Thái Bình Huyện Đông Hưng Trường Tiểu học Trọng Quan 300 Vàng
40 9507344 Nguyễn Văn Hiếu Vĩnh Phúc Huyện Yên Lạc Trường Tiểu học Phạm Công Bình 300 Vàng
41 9916054 Trần Thu Thảo Quảng Ninh Thành phố Hạ Long Trường Tiểu học Quang Trung 300 Vàng
42 9036900 Nguyễn Thị Hương Vĩnh Phúc Huyện Yên Lạc Trường Tiểu học Hồng Phương 300 Vàng
43 5892690 Hoàng Thế Sơn Hải Phòng Quận Hồng Bàng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 290 Vàng
44 10747087 Vũ Anh Duy Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh Trường Tiểu học Ninh Xá 290 Vàng
45 10043195 Trần Thành Long Hải Phòng Quận Hồng Bàng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự 290 Vàng
46 10710674 Đoàn Thị Thu Hà Hải Phòng Quận Hồng Bàng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 290 Vàng
47 8604529 Hoàng Thế Sơn Hải Phòng Quận Hồng Bàng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng 290 Vàng
48 10024717 Đinh Quốc Trung Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh Trường Tiểu học Ninh Xá 290 Vàng
49 8981275 Lê Hồng Đại Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh Trường Tiểu học Tiền An 290 Vàng
50 5790219 Vũ Thế Anh Bắc Ninh Thành phố B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.