Kết hoăch thi học sinh giỏi cấp thành phố trường THCs Ninh Khánh Tp Ninh Bình – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kết hoăch thi học sinh giỏi cấp thành phố trường THCs
Ninh Khánh Tp Ninh Bình
, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT TP NINH BINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Ninh Khánh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/KH
Ninh Khánh, ngày 27 tháng 10 năm 2010

KẾ HOẠCH
Hội THI GIáo VIÊN Dạy GIỏi 2010 – 2011
ĐỢT III CẤP TỈNH

Thực hiện công văn số 910/SGDĐT –GDTrH ngày 26 / 8 /2010 của Sở GD&ĐT Tỉnh Ninh Bình về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011.
Thực hiện công văn số 384/PGD & ĐT –THCS ngày 30 / 8 /2010 của Phòng GD&ĐT TP Ninh Bình về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011.
Để tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2010-2011, trường THCS Ninh Khánh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
– Động viên được đội ngũ thày giáo, cô giáo, học sinh trong nhà trường phấn khởi, quyết tâm đạt kết quả cao trong Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2010-2011
– Thể hiện được sự chỉ dạo tập trung, cụ thể, thống nhất của Chi uỷ , Ban giám hiệu , bộ phận chuyên môn đối với nhiệm vụ thi giáo viên dạy giỏi năm học 2010-2011 .
– Hội thi giáo viên dạy giỏi phải được chuẩn bị chu đáo cả về cơ sở vật chất phục vụ giờ dạy cũng như chất lượng giờ dạy .
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công tác chuẩn bị:
a. Danh sách giáo viên dạỵ trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh năm học 2010-2011:
*Danh sách giáo viên dự thi:
– Môn Toán : Đ/c Thuý.
– Môn Lý : Đ/c Hiên.
– Môn Văn : Đ/c Huê
* Nhiệm vụ : Các Đ/c giáo viên dự 3 hình thức thi:
+ Thi sáng kiến kinh nghiệm
+ Thi hiểu biết về chuyên môn
+ Thi giảng dạy 2 tiết ( 1tiết tự chọn 1tiết bắt buộc)
* Yêu cầu : Các Đ/c giáo viên bám sát thể lệ cuộc thi GVG cấp Tỉnh, chuẩn bị SKKN, kiến thức bộ môn, bài soạn, giờ dạy để đạt kết quả tốt nhất khi dự thi.
b. Phân công nhóm, giáo viên trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố

+ Nhóm Toán :
– Nhóm trưởng : Đ/ c Hà Huyền
-Thành viên : Các Đ/c Chiên, Đặng Vân, Dương, Sâm ,Hiền, Thành
– Nhiệm vụ : Xây dựng giáo án, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy,xây dựng sáng kiến kinh nghiệm,chịu sự phân công của tổ trưởng ,nhóm trưởng.
+ Nhóm Lý :
– Nhóm trưởng : Đ/ c Nga
-Thành viên : Các Đ/c Hường, Cúc, Hiền
– Nhiệm vụ : Xây dựng giáo án, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy,xây dựng sáng kiến kinh nghiệm,chịu sự phân công của tổ trưởng ,nhóm trưởng.
+ Nhóm Văn :
– Nhóm trưởng : Đ/ c Yến.
-Thành viên : Các Đ/c Huyền, Lan Anh, Hải, Nguyễn Vân, Trọng, Lương Sâm, Hảo, Ngô Lan.
– Nhiệm vụ : Xây dựng giáo án, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy,xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, chịu sự phân công của tổ trưởng ,nhóm trưởng.

c.Phân công giáo viên làm đề kiểm năng lực chuyên môn
* Thời gian làm bài :120 phút
* Nội dung : Những hiểu biết về bộ môn dự thi . Nội dung như 1 bài thi HSG, tập trung phần lớn ở khối 9.
* Số lượng : 02 đề và hướng dẫn chấm
* Phân công giáo viên làm đề kiểm :
– Môn Văn : Đ/c Nguyễn Huyền
– Môn Lý : Đ/c Hường
– Môn Toán : Đ/c Chiên, Hà Huyền.
d.Phân công phòng dạy và giáo viên phụ trách máy chiếu
* Về máy chiếu :
– Phụ trách chung về máy chiếu : Đ/c Nguyên
– Máy chiếu phòng Sinh : Đ/c Chiên
– Máy chiếu phòng Hoá : Đ/c Chung
– Máy chiếu phòng Lý : Đ/c Thành

* Về phòng dạy :
– Phòng Sinh : Môn Văn.
– Phòng Hoá : Môn Toán
– Phòng Lý : Môn Lý.

d.Phân công vệ sinh các phòng dạy :

Hỏi và đáp