ke hoach toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về ke hoach toan 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KẾ HOẠCH BỘ MÔN TOÁN 6
I. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi:
– Được phân công đúng với chuyên môn nên cũng học hỏi và tích lũy được một số kinh nghiệm và kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu của việc dạy và soạn giảng cũng như lên lớp. Từ đó rút ra được một số kinh nghiệm truyền thụ kiến thức cho học sinh.
– Đối với học sinh nhu cầu học tập bộ môn toán là rất cần thiết để hỗ trợ cho các môn học khác. Hơn nữa, bộ môn toán cũng cần đạt Những kết quả để đáp ứng yêu cầu trong thi cử. Do đó, mỗi bản thân học sinh đều quan tâm, lo lắng cũng như phấn đấu học tập tốt môn toán.
2. Khó khăn:
– Toán học là môn học mang nhiều tính trừu tượng. Do đó học sinh không dễ dàng tiếp thu kiến thức nhanh chóng như các môn học khác. Nó đòi hỏi phải thường xuyên ôn luyện để nhớ kiến thức cũ và lĩnh hội kiến thức mới.
– Toán học đòi hỏi nhiều thời gian mà đa phần học sinh là con em của nông dân nghèo, quỹ thời gain giành cho việc học không nhiều, một số học sinh phải giúp đỡ gia đình. Bên cạnh đó một số học sinh còn thiếu ý thức trong việc học tập. Do đó, mỗi ngày không nghiên cứu sẽ tạo nên lỗ hỏng kiến thức làm cho việc tiếp thu kiến thúc mới chậm gây nên tình trạng chán học, bỏ học.
– Bản thân chưa có kinh nghiệm nhiều.
II. Kiến thức:
Môn toán THCS nhằm giúp HS:
1. Về kiến thức: Nhằm đạt được hệ thống các kiến thức cơ bản sau:
– Những kiến thức mở đầu về số tự nhiên, số nguyên, nắm được thứ tự trong N và Z.
– Nắm vững các kiến thức về số tự nhiên, số nguyên, các phép tính về luỹ thừa.
– Nắm vững được các dấu hiệu chia hết, tính chất chia hết của một tổng.
– Biết được số nguyên tố, hợp số, biết cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
– Biết được ước và bội của một số tự nhiên, một số nguyên. Biết được cách tìm UCLN và BCNN của số tự nhiên.
– Nắm được quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế, biểu diễn được số nguyên trên trục số.
– Nhận biết và hiểu được khái niệm phân số, điều kiện để hai phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, quy tắc rút gọn phân số, so sánh phân số, các phép tính về phân số.
– Khái niệm điểm, đường thẳng, quan hệ điểm thuộc ( không thuộc) đường thẳng hiểu 3 điểm như thế nào là thẳng hàng, điểm nằm giữa 2 điểm, qua hai điểm phân biệt luôn có một đường thẳng.
– Khái niệm tia, biết thế nào là hai tia đối nhau, đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng
– HS hiểu nếu M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB
2. Kĩ năng:
– Luyện kỹ năng tính toán, sử dụng máy tính bỏ túi, thực hiện các phép biến đổi biểu thức. Bước đầu hình thành khả năng vận dụng kiến thức toán học vào đời sống và các môn học khác.
– Luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logíc, khả năng quan sát, dự đoán.
– Luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ chính xác, bồi dưỡng Những phẩm chất của tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo.
– HS biết vẽ điểm, đường thẳng, biết đặt tên cho điểm, đường thẳng; biết kí hiệu điểm, đường thẳng, biết sử dụng kí hiệu .
– Biết vẽ 3 điểm thẳng hàng, 3 điểm không thẳng hàng; vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm; biết vẽ tia, biết viết tên và biết đọc tên một tia; biết vẽ đoạn thẳng; biết nhận dạng một đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt đường thẳng,cắt tia.
– Biết đo độ dài đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng.
– Nhận biết 1 điểm nằm giữa hay không nằm giữa hai điểm khác. Bước đầu tập suy luận dạng: “Nếu có a+b=c và biết hai trong ba số a; b;c thì suy ra được số thứ 3.
3. Thái độ:
– Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, khách quan, trung thực, có tác phong tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác trong khi làm bài, trong vẽ hình.
– Có ý thức vận dụng Mọi kiến thức đã học vào giải bài tập, làm bài tập ở nhà.
II. Nội dung:
Kế hoạch dạy học:
Cả năm
140 tiết
Số học – 111 tiết
Hình học –

Hỏi và đáp