ke hoach – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ke hoach, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học
Môn: Vật lý 6
*****************
Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Tên đồ dùng thí nghiệm dạy học
Thí nghiệm chứng minh
Thí nghiệm thực hành

1
1
Đo độ dài
Thước kẻ bút chì
x

2
2
Đo độ dài
Thước kẻ bút chì

x

3
3
Đo thể tích chất lỏng
Bình chia độ.bình đựng
x

4
4
Đo thể tích chất lỏng
Bình CĐ bình đựng ,B tràn,sỏi
x

5
5
Khối lượng – Đo khối lượng
Cân Rôbecvan,sỏi
x

6
6
Lực – Hai lực cân bằng
Xe lăn lò xo
x

7
7
Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
Xe lăn lò xo

x

8
8
Trọng lực- Đơn vị lực
Lò xo gia trọng
x

10
10
Lực đàn hồi
Lò xo dây chun
x

11
11
Lực kế – Phép đo lực
Lực kế gia trọng
x

12
12
Khối lượng riêng Trọng lượng riêng
Lực kế gia trọng
x

13
13
TH: Đo khối lượng riêng của sỏi
Lực kế gia trọng cân Rôbecvan

x

14
14
Máy cơ đơn giản
Lực kế
x

15
15
Mặt phẳng nghiêng
MPN lực kế xe lăn
x

16
16
Đòn bẩy
Thanh KL
x

19
19
Ròng rọc
RR CĐ- RR Động
x

21
21
Sự nở vì nhiệt của chất rắn
Bộ TN sự nở vì nhiệt
x

22
22
Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Bộ TN sự nở vì nhiệt
x

23
23
Sự nở vì nhiệt của chất khí
Bộ TN sự nở vì nhiệt
x

24
24
ứng dụng sự nở vì nhiệt
Băng kép đèn cồn
x

25
25
Nhiệt kế – Nhiệt giai
Nhiệt kế
x

26
26
TH: Đo nhiệt độ
Nhiệt kế bình thuỷ tinh

x

28
28
Sự nóng chảy sự đông đặc
Băng phiên đèn cồn
x

29
29
Sự nóng chảy sự đông đặc
Đèn cồn ,bình thuỷ tinh
x

30
30
Sự bay hơi sự ngưng tụ
Đèn cồn ,bình thuỷ tinh
x

31
31
Sự bay hơi sự ngưng tụ
Đèn cồn ,bình thuỷ tinh
x

32
32
Sự sôi
Đèn cồn ,bình thuỷ tinh
x

33
33
Sự sôi
Đèn cồn ,bình thuỷ tinh
x

Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học
Môn: Vật lý 7
*********************

Tuần
Tiết
Tên bài dạy
Tên đồ dùng thí nghiệm dạy học
Thí nghiệm chứng minh
Thí nghiệm thực hành

1
1
Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng VS
Bộ TN quang học 7
x

2
2
Sự truyền ánh sáng.
Bộ TN quang học 7
x

3
3
dụng của ĐLTT ánh sáng
Bộ TN quang học 7
x

4
4
Định luật phản xạ ánh sáng
Bộ TN quang học 7
x

5
5
ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
Bộ TN quang học 7
x

6
6
KTTH: Quan sát và vẽ ảnh của vật
Bộ TN quang học 7

x

7
7
Gương cầu lồi
Bộ TN quang học 7
x

8
8
Gương cầu lõm
Bộ TN quang học 7
x

Hỏi và đáp