ke hoach nam hoc 2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về ke hoach nam hoc 2011-2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT QUAN SƠN
TRƯỜNG THCS TAM LƯ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/KH- TL

Tam Lư, ngày 20 tháng 09 năm 2011

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2011-2012

Năm học 2011-2012 toàn ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/08/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 29/08/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-PGD&ĐT ngày 25/08/2011 của Trưởng phòng GD&ĐT Quan Sơn về việc ban hành kế hoạch công tác năm học 2011-2012; Công văn số 354/GD-THCS ngày 23/08/2011 của Trưởng phòng GD&ĐT Quan Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD THCS năm học 2011-2012. Trên cơ sở phát huy Những thành tích đạt được trong Mọi năm học trước, năm học 2011-2012 trường THCS Tam Lư tiếp tục thực hiện chủ đề: “Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”, tập trung thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo nhiệm vụ năm học.

PHẦN THỨ NHẤT
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

I. Đặc điểm, tình hình nhà trường.
1. Thuận lợi:
1.1. Đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường trẻ khoẻ, yêu nghề, nhiệt tình công tác. Các chế độ chính sách ưu đãi về tiền lương của Nhà nước trong Mọi năm gần đây đã có tác động tích cực đến đời sống cán bộ giáo viên.
1.2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn; giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi các cấp trong đơn vị chiếm tỉ lệ cao. Nhà trường nhiều năm được vinh danh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học ; Tình hình nội bộ đơn vị đoàn kết.
1.3. Đại bộ phận học sinh chăm ngoan, chuyên cần học tập. Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn bám trường, bám lớp đạt thành tích cao trong học tập.
1.4. Chính quyền địa phương và đại bộ phận nhân dân đã có sự chuyển biến quan tâm đến giáo dục hơn. Các cuộc vận động lớn của ngành đang tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
1.5. Cán bộ và nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ Khuyến học- Khuyến tài; Xây dựng xã hội học tập, tham gia hoạt động học tập cộng đồng ; Xây dựng “Gia đình hiếu học -Dòng họ hiếu học – Khu dân cư hiếu học”. Theo quyết định số 3179/2007/QĐ – UBND ngày 23/10/2007của chủ tịch UBND tỉnh V/v Phê duyệt đề án “ Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học Thanh Hóa giai đoạn 2007 – 2015 phục vụ nhiệm vụ xây dựng XHHT.
2. Khó khăn:
2.1. Giáo viên giảng dạy thiếu về số lượng, cơ cấu bộ môn chưa đầy đủ. Đặc biệt đội ngũ nhân viên chuyên trách chưa có.
2.2. Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc dạy học của nhà trường đang còn rất thiếu thốn; Mặt bằng sân chơi bãi tập, diện tích khuôn viên nhà trường chật hẹp chưa đạt chuẩn; Hệ thống các công trình phụ trợ trường học chưa đảm bảo.
2.3. Chất lượng học sinh đại trà còn thấp.
2.4. Tam Lư là một xã vùng sâu biên giới có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi hệ thống sông suối; đường xá đi lại khó khăn, dân cư tập trung không đồng đều, trình độ dân trí chưa cao.
2.5. Tình hình kinh tế phát triển chậm, tỷ lệ hộ đói nghèo cao, chiếm gần 60% các hộ trong địa bàn xã.
PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2011-2012
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06/TW của Bộ Chính trị Trung ương Đảng; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”; gắn với cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kĩ năng sống cho học sinh.
2. Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục có phẩm chất chính trị và đạo đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.