ke hoach giang day lop 9 (2) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về ke hoach giang day lop 9 (2), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

VI/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN TOÁN/ PHÂN MÔN: ĐẠI SỐ ; KHỐI LỚP 9
TUẦN
TÊN / BÀI
TIẾT
TIÊU CỦA CHƯƠNG/ BÀI
KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
PHÁP GIẢNG DẠY
CHUẨN BỊ CỦA GV. HS
GHI CHÚ

01
CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI – CĂN BẬC BA

Căn bậc hai
01
Học sinh nắm được định nghĩa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm.
Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số
= x x2 = a (x 0)
a < b
Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức = |A|
02
Học sinh biết cách tìm điều kiện xác định (Hay điều kiện có nghĩa) của . Biết cách chứng minh định lý = (a( và biết vận dụng hằng đẳng thức = (A(để rút gọn biểu thức.
có nghĩa A 0

Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.

02
Luyện tập
03
Học sinh rèn kỹ năng tìm điều kiện của x để căn thức có nghĩa, biết áp dụng hằng đẳng thức (A( để rút gọn biểu thức.
Học sinh được luyện tập về phép khai phương để tính giá trị biểu thức số, phân tích đa thức thành nhân tử, giải phương trình
Củng cố cho hoc sinh tìm điều kiện của x để căn thức có nghĩa, biết áp dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức; So sánh hai căn thức, tìm căn bậc hai
Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.

Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
04
Học sinh nắm được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
Có kỹ năng dùng cá quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.

Với A; B không âm thì
Qui tắc khai phương một tích và Qui tắc nhân hai căn bậc hai
Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.

03

05
Củng cố cho học sinh kỹ năng dùng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn thức bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.

Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
06
H.sinh nắm được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Có kỹ năng dung các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai trong tính toán và biến đỏi biểu thức.
Với A không âm và B dương ta có:
Qui tắc khai phương một thương và Qui tắc chia hai căn bậc hai
Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.

04

07
H.sinh được củng cố các kiến thức về khai phương một thương và chia hai căn bậc hai.
Có kỹ năng thành thạo vận dụng hai quy tắc vào các bài tập tính toán, rút gọn biểu thức và giải p.trình

Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.

Bảng căn bậc hai
08
H.sinh hiểu được cấu tạo của bảng căn bậc hai.
Có kỹ năng tra bảng hoặc dùng máy tính để tìm căn bậc hai của một số không âm.
Tìm được trong các trường hợp
Các số có căn bậc hai là số tự nhiên là số chính phương
Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.

05
Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
09
Học sinh biết được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.
Học sinh nắm được các kỹ năng đưa thừa số vào trong hay ra ngoài dấu căn.
Biết vận dụng các phép biến đổi trên để so sánh hai số và rút gọn biểu thức.
Với B 0 thì =
Với A 0 và B 0 thì: =
Với A < 0 và B 0 thì: =
Đặt và giải quyết vấn đề; vấn đáp
Bảng phụ,
Máy tính bỏ túi.

Luyện tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.