kế hoạch dh vật lý thcs 2016 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kế hoạch dh vật lý thcs 2016, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ý YÊN
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2016-2017
MÔN VẬT LÝ THCS

I. CĂN CỨ
Căn cứ công văn số 1077/ SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2016 về việc triển khai thực hiện Khung kế hoạch dạy học và hướng dẫn xây dựng các loại kế hoạch; sử dụng hồ sơ, sổ sách năm học 2016-2017.
Căn cứ công văn số 671 /PGD&ĐT ngày 07/9/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn và hướng dẫn xây dựng các loại kế hoạch năm học 2016-2017.
Tổ khoa học KHTN xây dựng kế hoạch dạy học môn VẬT LÍ cụ thể như sau:
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Thời lượng: 37 tuần
Học kì I: 19 tuần
Học kì II: 18 tuần
VẬT LÝ 9

Tuần
(Theo năm học)

Chủ đề/chuyên đề môn học, chủ đề dạy học tích hợp liên môn
Tổng số tiết theo chủ đề
Tiết theo PPCT, tên bài dạy (hoặc nội dung tiết dạy
Thứ tự tiết dạy (của chủ đề)

Định hướng năng lực, phẩm chất cần hình thành phát triển cho HS
Phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học
Ghi chú (Nội dung điều chỉnh và Các giảm tải nếu có)

1
Điên trở – Định luật Ôm
3
1 – Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
1
– Năng lực: Giải quyết vấn đề, tự học, quan sát, thực nghiệm, sáng tạo, hợp tác.
– Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
– PP vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.
– KT đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, chia nhóm.

2 – Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm
2

2

3 – Thực hành : Xác đinh điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế
3

Đoạn mạch nối tiếp – Đoạn mạch song song
2
4 – Đoạn mạch nối tiếp
1
– Năng lực: Giải quyết vấn đề, tự học, quan sát, thực nghiệm, sáng tạo, hợp tác.
– Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
– PP vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.
– KT đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, chia nhóm.

3

5 – Đoạn mạch song song
2

Bài tập
1
6 – Bài tập vận dụng định luật Ôm
1

4
Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố
3
7 – Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
1
– Năng lực: Giải quyết vấn đề, tự học, quan sát, thực nghiệm, sáng tạo, hợp tác.
– Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
– PP vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.
– KT đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, chia nhóm.

8 – Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
2

C5,C6 BỎ

5

9 – Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
3

Biến trở
1
10 – Biến trở – Điện trở dùng trong kỷ thuật
1
– Năng lực: Giải quyết vấn đề, tự học, quan sát, thực nghiệm, sáng tạo, hợp tác.
– Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
– PP vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.
– KT đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, chia nhóm.

6
Ôn tập
1
11 – Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
1
– Năng lực: Giải quyết vấn đề, tự học, quan sát, thực nghiệm, sáng tạo, hợp tác.
– Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
– PP vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.
– KT đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, chia nhóm.

Công và công suất của dòng điện

3
12 – Công suất điện
1
– Năng lực: Giải quyết vấn đề, tự học, quan sát, thực nghiệm, sáng tạo, hợp tác.
– Phẩm chất: Tự chủ, có trách nhiệm.
– PP vấn đáp, thực nghiệm, hoạt động nhóm.
– KT đặt câu hỏi, giao nhiệm vụ, chia nhóm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.