ke hoach day tu chon toan 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ke hoach day tu chon toan 6, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

kế hoạch giảng dạy tự chọn toán 6
tuần
tiết

tên bài
mục tiêu
điều chỉnh

2
1
-Tập hợp. phần tử của tập hợp
cách liệt kê một phần tử của tập hợp

cách viết tập hợp, đối tượng thuộc tập hợp , tập con ,biết cánh tìm số phần tử của tập hợp

3
2
-Phép cộng và phép nhân

– Tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân và phép cộng, tính chất phân phối .
– Vận dụng giải quyết các bài toán tính nhanh

4
3
– Phép trừ và phép chia
Khi nào kết quả của phép trừ và phép chia là số tự nhiên. mối
quan hệ giữa phép trừ và phép chia, phép chia hết.
– Thực hiện được cac phép

5
4
Luỹ thừa với số mũ tự nhiên – Nhân hai luỹ thừa , chia hai luỹ thừa cùng cơ số
Công thức nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, công thức nhân hai LT cùng cơ số, chia hai luỹ thừa cung cơ số .
– Giải được các bài toán về tính toán trên luỹ thừa

7
5
Thứ tự thực hiện các phép tính.
– Quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính, phương pháp vận dụng để tính giá trị biểu thức .

9
6
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho5.
cho 3 ,cho 9

-Học sinh nắm được dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 phụ thuộc vào chữ số tận cùng .
– Dấu hiệu chia hêt cho 3,9 phụ thuộc vào tổng các chữ số
-Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 , 3 9 vận dụng vào bài tập .

11
7
Số nguyên tố .Hợp số. Bảng số nguyên tố.

Hiểu dựoc số nguyên tố hợp số, cách xác định một số là nguyên tố hay hợp số.
Cách xác định một số là nguyên tố hay hợp số.

13
8
Ước chung lớn nhất

Khái niệm ước chung của hai hay nhiều số, 2 số nguyên tố cùng nhau, 3 số nguyên tố cùng nhau
-Phương pháp tìm ƯCLN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số đó ra thừa số nguyên tố .

15
9
Bội chung nhỏ nhất

Khái niệm BCNN của nhiều số, biết tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số ra TSNT.
– Kỹ năng tìm ƯCLN& BCNN vận dụng vào các bài toán có nội dung thực tế

17
10

Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

– Biết so sánh hai số nguyên, tìm giá trị tuyết đối của một số nguyên

tuần
tiết

tên bài
mục tiêu
điều chỉnh

20
1

21
2

22
3
– Bội và ước của số nguyên
– Khái niệm về bội và ước của số nguyên, k/n chia hết cho, phương pháp tìm bội và ước.

23
4
Phân số – phân số bằng nhau
-Nhận biết phân số bằng nhau, phương pháp xác định phân số bằng nhau, không bằng nhau.

24
5
Phân số – phân số bằng nhau
Nhận biết phân số bằng nhau, phương pháp xác định phân số bằng nhau, không bằng nhau.

25
6
Quy đồng mẫu phân số

. Phương pháp quy đồng nẫu số của nhiều phân số , nắm vững các bước quy đồng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.