ke hoach day them toan 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về ke hoach day them toan 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

kế hoạch dạy thêm môn toán 8
buổi
tên bài
mục tiêu
điều chỉnh

1
Nhân đơn thức với đa thức
Nhân đa thức với đa thức
Nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức, thự hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức
Nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức, biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác nhau
Củng cố kiến thức về các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, thực hiện thành thạo các phép nhân đơn, đa thức

2

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Nắm vững các hằng đẳng thức đáng nhớ , biết vận dụng hằng đẳng thức theo hai chiều .
– Giải quyết được các bài toán liên quan đến hằng đẳng thức đáng nhớ

3

P.T.Đ.T.thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
P.T.Đ.T.thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử, biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung
Hiểu được cách P.T.Đ.T.nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, vận dụng các hằng đẳng thức đã học vào việc P.T.Đ.T

4

P.T.Đ.T thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và phối hợp nhiều phương pháp

Biết cách nhóm các hạng tử thích hợp để phân tích thanh nhân tử .
Vận dụng 1 cách thành thạo các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học vào việc giải toán phân tích đa thức thành nhân tử

5

Chia đa thức cho đơn thức
Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Nắm được điều kiện dủ dể đa thức chia hét cho đơn thức, quy tắc chia đa thức cho đơn thức, vận dụng vào giải BT

Hiểu được thế nào là phép chia hết, phép chia có dư, nắm vững cách chia đa thức một biến đã xắp xếp
Rèn luyện kỹ năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã xắp xếp, vận dụng hằng đẳng thức để giải BT

6

Rút gọn phân thức

Nắm vững và vận dụng được quy tắc rút gọn phân thức, bước đầu nhận biết được Mọi trường hợp cần đổi dấu và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu,

7

Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức
Biết cách tìm mẫu thức chung, nhận biét được nhân tử chung trong trường hợp có Những nhân tử đối nhau và biết cách đổi dấu để lập được mẫu thức chung,
– Củng cố thêm phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử

8

Phép cộng các phân thức đại số
Phép trừ các phân thức đại số
Nắm vững và vận dụng được QT cộng các phân thức đại số, Biết cách trình bày quá trình thực hiện một phép tính cộng
Biết cách viết phân thức đối của 1 phân thức, nắm vững quy tăc đổi dáu, biết cách làm tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.