kế hoạch dạy học toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về kế hoạch dạy học toán 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ý YÊN
TRƯỜNG THCS YÊN NGHĨA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC NĂM HỌC 2016-2017
MÔN TOÁN LỚP 6

I. CĂN CỨ
Căn cứ công văn số 1077/ SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2016 về việc triển khai thực hiện Khung kế hoạch dạy học và hướng dẫn xây dựng các loại kế hoạch; sử dụng hồ sơ, sổ sách năm học 2016-2017.
Căn cứ công văn số 671 /PGD&ĐT ngày 07/9/2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học bộ môn và hướng dẫn xây dựng các loại kế hoạch năm học 2016-2017.
Tổ khoa học tự nhiên xây dựng kế hoạch dạy học môn toán 6 cụ thể như sau:
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Thời lượng: 37 tuần
Học kì I: 19 tuần
Học kì II: 18 tuần
Tuần
(Theo năm học)

Chủ đề/chuyên đề môn học, chủ đề dạy học tích hợp liên môn
Tổng số tiết theo chủ đề
Tiết theo PPCT, tên bài dạy (hoặc nội dung tiết dạy)
Thứ tự tiết dạy (của chủ đề)
Định hướng năng lực, phẩm chất cần hình thành phát triển cho HS
Phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học
Ghi chú (Nội dung điều chỉnh và Mọi giảm tải nếu có)

1
Tập hợp
3
1 – Tập hợp. Phần tử của tập hợp
2 – Tập hợp các số tự nhiên
3 – Ghi số tự nhiên
1

2

3
– Năng lực: Gải quyết vấn đề, giao tiếp, tự học, hợp tác
– Phẩm chất: Sống tự chủ, sống trách nhiệm
– PP vấn đáp, chia nhóm, phát hiện và giải quyết vấn đề
– KT đặt câu hỏi, chia nhóm
Trình bày Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau như sau:
Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số.
Bước 2: Lấy số lớn trừ đi số nhỏ (trong hai số vừa tìm được).
Bước 3: Đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trước kết quả tìm được.
Ví dụ: Tìm .
Bước 1: .
Bước 2: .
Bước 3: Kết quả là .
Khi luyện tập thì cho phép học sinh viết như các ví dụ sau:
; .
Chỉ nêu chú ý thứ ba: Khi rút gọn phân số, ta thường rút gọn phân số đó đến tối giản.
Thay từ “của nó” trong đầu bài và quy tắc ở mục 2, bằng từ “của số đó”.
Thay từ “của nó” trong phần dẫn bằng từ “của số đó”.
Chỉ dạy phần Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột và Biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông. Không dạy phần Biểu đồ phần trăm dưới dạng hình quạt.

2
Mở rộng tập hợp
2
4 – Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con.
5 – Luyện tập
1

2
– Năng lực: Gải quyết vấn đề, giao tiếp, tự học, hợp tác
– Phẩm chất: Sống tự chủ, sống trách nhiệm.
– PP vấn đáp, chia nhóm
– KT đặt câu hỏi, chia nhóm

3
Phép cộng và phép nhân
2
6 – Phép cộng và phép nhân
7 – Luyện tập 1
8 – Luyện tập 2
1

2
3
– Năng lực: Gải quyết vấn đề, giao tiếp, tự học, hợp tác, tính toán
– Phẩm chất: Sống tự chủ, sống trách nhiệm.
– PP vấn đáp, chia nhóm
– KT đặt câu hỏi, chia nhóm

4
Phép trừ và phép chia.
2
9 – Phép trừ và phép chia.
10 – Luyện tập1
11 – Luyện tập 2

1

2
3
– Năng lực: Gải quyết vấn đề, giao tiếp, tự học, hợp tác, tính toán
– Phẩm chất: Sống tự chủ, sống trách nhiệm.
– PP vấn đáp, chia nhóm,
– KT đặt câu hỏi, chia nhóm

5
Lũy thừa
3
12 – Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
13 – Luyện tập.
14 – Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
1

2
3

– Năng lực: Gải quyết vấn đề, giao tiếp, tự học, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ
– Phẩm chất: Sống tự chủ, sống trách nhiệm.
– PP vấn đáp, chia nhóm,
– KT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.