ke hoach bo mon ca nhan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về ke hoach bo mon ca nhan, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS TÚ LỆ
TỔ: TOÁN – LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tú Lệ, ngày 27 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH BỘ MÔN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2011-2012

Những căn cứ thực hiện:
– Căn cứ chỉ thị số 3398/BGDDT ngày 12 tháng 8 năm 2011 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, gíáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm 2011- 2012;
– Căn cứ công văn số 5358/BGDĐT – GDTrH ngày 12/8/2011của bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trường học năm 2011- 2012.
– Căn cứ công văn số: 468/SGD&ĐT – GDTrH ngày 22/8/2011 của SGD&ĐT Yên Bái về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011- 2012 đối với giáo dục trường học.
– Căn cứ công văn số: 193/PGD&ĐT ngayg 26/8/2011 về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011- 2012 cấp trung học cơ sở .
– Căn cứ kế hoạch số …./KH- THCS Tú Lệ ngày 15 tháng 8 năm 2011 của trường THCS Tú Lệ về việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong năm học 2011- 2012.
– Căn cứ kế hoạch của tổ chuyên môn ngày 15/8/2011 của tổ chuyên môn về việc chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong năm học 2011-2012
PHẦN I
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặc điểm tình hình:
* Thuận lợi:
-Được sự quan tâm của Đảng ủy, Chính quyền địa phương, và sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD & ĐT Văn Chấn đặc biệt là của BGH Nhà trường.
– Học sinh : Đa số các em đi học đúng độ tuổi, và ngày càng có ý thức, quan tâm đến việc học tập của mình, dần tiến bộ về trình độ nhận thức, ý thức tự giác học tập, có sự phát triển tư duy.
– Cơ sở vật chất của nhà trường tuy còn thiếu thốn song bước đầu đã đảm bảo có đủ bàn ghế, phòng học đảm bảo tốt cho việc dạy và học ở hai ca.
– 1 số tài liệu tham khảo tương đối tốt.
– Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho sự phát triển chuyên môn của cá nhân mỗi giáo viên
* Khó khăn:
– Bản thân tôi là một giáo viên còn trẻ kinh nghiệm còn hạn chế.
– Điều kiện ăn ở sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.
– Tuy cơ sở vật chất của nhà trường đã dần dần được cải thiện song vẫn còn phải dạy và học hai ca.
– Phòng chức năng phục vụ cho bộ môn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phục vụ giảng dạy và học tập .
– Đa số các em là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn hạn chế.
– Điều kiện kinh tế của địa phương còn khó khăn thu nhập chủ yếu bằng nghề nông. Học sinh còn phải dành nhiều thời gian giúp gia đình làm kinh tế, việc đầu tư thời gian cho học tập không nhiều nên chất lượng còn hạn chế.
– Địa hình cư trú phức tạp nhiều thôn bản ở xa trường, việc đi lại khó khăn đặc biệt vào hôm mưa lũ do đó việc duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần còn thấp.
– Do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên việc mua sắm đồ dùng, dụng cụ, sách giáo khoa còn hạn chế đã ảnh hưởng tới kết quả học tập của học sinh.
– Nhiều gia đình chưa quan tâm tới việc học tập của con cái, phó mặc cho nhà trường đã ảnh hưởng lớn tới sự học của học sinh.
2. Sơ lược lý lịch của giáo viên:
– Họ tên:
– Nam (Nữ):Nam Dân tộc: Kinh Đảng viên: Không
– Ngày tháng năm sinh: 15 tháng 12 năm 1985
– Trình độ chuyên môn: Đại Học Toán
– Năm vào ngành: 2011
– Danh hiệu thi đua đạt được trong 2 năm liền kề:
+ Năm học 2009- 2010: đạt danh hiệu: Không
+ Năm học 2010-2011: đạt danh hiệu: Không
– Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2011-2012: Lao động tiên tiến
– Nhiệm vụ, công tác được phân công năm học 2011-2012: Dạy môn toán, tự chon toán, phụ đạo học sinh yếu kém 8A, 8B, 8C, Lý 7A, 7B, 7C. Tổng số 19 tiết/ tuần.
3. Kết quả khảo sát bộ môn đầu năm học:
Khối Lớp
Môn

Số HS
G
K
TB
Y
Kém

TS
%
TS

Hỏi và đáp