K.TRA HÌNH 9-CI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về K.TRA HÌNH 9-CI, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày giảng 9B: /10/2011
Tiết 17
KIỂM TRA 1 TIẾT

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
– Kiểm tra, đánh giá nhận thức của học sinh thông qua các kiến thức cơ bản chương I
2. Kỹ năng:
– Rèn luyện kĩ năng vận dụng lí thuyết vào giải bài tập.
3. Thái độ :
– Rèn tính cẩn thận, chính xác.Tư duy logíc và nghiêm túc làm bài.
II. CHUẨN BỊ.
Thầy: Đề kiểm tra phô tô, đáp án, biểu điểm.
Trò: Ôn tập chương1, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1. Kiểm tra sĩ số: (1`)
– Lớp 9B: /40. Vắng:………………………….
2. Kiểm tra:
MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌN
Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL

1. 1 số hệ thức về cạnh và đường cao trong TGV
Nhận biết được các hệ thức qua hình vẽ

Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác vuông

Vân dụng các hệ thức tính toán các yếu tố còn thiếu trong TGV

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ=5%

1
0.5đ=5%

1
2,5 đ=15%

3 câu
3,5điểm
=25%

2.Tỷ số lượng giác của góc nhọn

Nhận biết 4 tỷ số lượng giác

Hiểu mối liên hệ giữa các tỷ số của các góc phụ nhau, các công thức liên quan
Tính tỷ số lượng giác của góc nhọn, suy ra góc khi biết một TSLG của nó

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0đ =10%

1
0.5đ
=5%
1

=20%

4 câu
3,5điểm
=35%

3.1 số hệ thức giữa cạnh và góc trong TGV, giải TGV.
Nhận biết hệ thức giữa góc và cạnh trong tam giác vuông

Hiểu mối liên hệ giữa cạnh và góc trong TGV, tính độ dài đoạn thẳng

Giải được tam giác vuông và vận dụng các kiến thức về đường cao, trung tuyến của tam giác vuông , tính diện tích.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5đ =5%

2
1,0 đ=10%

1
2,5đ
=25%
3

=40%

T.số câu
T.số điểm
Tỉ lệ %
4

=20%

2

=10%
2

=30%

1
2,5 đ=15%

1
2,5đ
=25%
10
10đ
=100%

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 9 CHƯƠNG I

I/ Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

1/ Trong hình vẽ dưới đây bằng:
A. B. C. D.

2/ Hệ thức đúng trong hình vẽ sau là:
A.
B.
C.
D.

3/ Kết quả tìm x trong hình vẽ sau là:
A. x = 6
B. x =36
C. x = 13
D. x = 169

4/ Chọn câu trả lời đúng:
A. ; B.; C. ; D.
5/ Cho tam giác ABC vuông tại A có . Độ dài cạnh AC bằng:
A. B. C.
6/ Giá trị của biểu thức bằng:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

II/ Tự luận : (7 điểm)
Bài 1: (2,5đ)
a) Tìm x, y trên hình vẽ

b) Cho , AC= 5cm. Tính AB?

Bài 2: (2,0 đ) Cho tam giác ABC vuông ở A, đường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.